دوستای گلم مرسی خیلی ممنون ازصحبتاتون من یه مدت که هنوز توسن بلوغ بودم حاضربودم بمیرم براش نمیدونم چه جوری بگم ولی خیلی دوسش داشتم یه دونه دستش زخم میشد بیچاره میکردم خودمو
الان خیلی سعی کردم اونقدردوسش نداشته باشم ولی هردفعه که میبینمش همه یاون حسا به سمتم برمیگرده نمیتونم کنترل کنم حسمومخصوصا وقتی نگام میکنه خیلی نگاهش معنی داره...
دوستای گلم اونایی که حس منو تجربه کردین میشه کمکم کنین لاقل این حس عاشقی به دوست داشتنش تبدیل بشه اینجوری یکم بهتره