تاردیو دیسکینزیا(حرکت پریشی دیرس) (Tardive Dyskinesia)

به حرکات مکرر غیر ارادی دائمی و یک شکل(حرکات کلیشه ای)(Steretypic) گفته می شود که بعلت داروهای بلوک کننده گیرنده دوپامین (DRA) ایجاد شود. علائم این بیماری میتواند شامل دیستونی (Dystonia)، پرش های عضلانی یا میوکلونوس (Myoclonus)، لرزش یا ترمور (Tremor)، تیک (Tic)، و بی قراری و نیاز به حرکت دائمی یا آکاتیژی (Akathisia) باشد. تمامی علائم در یک بیمار ممکن است دیده نشوند. علت اینکه به این بیماری عنوان تاخیری(دیرس) (Tardive) داده میشود این است که اولاً معمولاً بلافاصله پس از مصرف دارو رخ نمی‌دهد و ثانیاً حتی با قطع داروی مقصر نیز معمولاً ادامه می یابد (و گاهی حتی تشدید می شود). این بر خلاف دیستونی حاد (Acute Dystonia) و آکاتیژی حاد (Acute Akathisia) است که با همین داروها رخ میدهند ولی معمولاً در عرض چند ساعت یا چند روز از شروع مصرف این داروها بروز میکنند و در عرض چند ساعت یا چند روز از بین میروند یعنی تاخیری نیستند.