نه
تردید برای ادمه ی دوستی
اگه دعوتم کرده بودید می گفتم چطور از شرش خلاص بشید .
خب جوابشو ندید دیگه
حتما" می خواد برای رهاای از بند و خلاف بعدیش از شما کمک بگیره . شایدم واقعا" شمارو به عنوان یک دوست واقعی وهمراه مناسب دونسته و قصد داره ازتون یاری بگیره .
در هر حال با سمین جان موافقم .
به تاریخ تاپیک ها توجه نکردم اما دلمم نیومد اینهمه نوشتمو پاک کنم .
نیلوفر پاک نکنیا