خودارضایی یکی از عوامل زمینه ساز فتیشیسم

در کتاب DSM 4 می خوانیم: «شخص مبتلا به یادگارپرستی(فتیشیسم) بیشتر در حین در دست گرفتن، مالیدن، یا بو کردن شیء یادگار استمناء می کند...»

در کتاب روانشناسی عمومی سانتراک، ذیل عنوان شرطی شدن کلاسیک انسانها هم آمده: «اما شرطی شدن کلاسیک گاهی تجربه ای است که ضمن خوشایند بودن، انحراف می شود. آدم یادگارپرستی(fetishist) را در نظر بگیرید که با دیدن و لمس کردن لباس های خاصی مثل لباس های زیر یا کفش ها از لحاظ جنسی برانگیخته می شود. یادگارپرستی احتمالا محصول تداعی شدن یادگار(لباس زیر، کفش) با انگیختگی جنسی خصوصا در دوران جوانی است. یادگار، بعدا محرک شرطی می شود و خودش انگیختگی جنسی ایجاد می کند(چنس، 2003).»

در علت شناسی فتیشیسم آمده که: «علل فتیشیسم به روشنی فهمیده نشده اند. برخی نظریه پردازان یادگیری، بر شرطی شدن مرتبط با فعالیت خودارضایی متمرکز شده اند...»


منابع:

DSM4
زمینه روانشناسی سانتراک
Sexual Fetishism Cause, Symptoms, Treatment, Medication.

اختصاصی همیاری