سلام
اگه کسی متن مصاحبه با فرد کندذهن یامشکلات زناشویی و ...رو داره لطفا بفرسته
مرسی