ده گام که می تواند در کنترل افسردگی مفید باشد

1. اگر نیاز به کمک دارید، آن را طلب کنید؛ در سکوت رنج نبرید.

2. گام به گام اقدام کنید.

3. مشکلات را به اجزای کوچکتر تقسیم کنید و به هیچ وجه سعی نکنید همه را یک دفعه و با یک تلاش از بین ببرید.

4. در زندگی خودتان فعالیت های مثبت بیشتری را شکل دهید.

5. وقتی افسرده هستید، بیشتر مواظب افکار و ایده هایی باشید که به ذهنتان خطور می کنند.
6. سعی کنید شیوه تفکّر خود را بشناسید(مثلا تفکر همه یا هیچ، ناچیز شمردن جنبه های مثبت زندگی تان). نه تنها فقط آنچه درباره خود فکر می کنید، بلکه چگونگی ارزیابی خود و چگونگی رفتار با خودتان را نیز بیاموزید. مواظب آزارگر درونی خود باشید. به یاد داشته باشید که آزارگر درونی می تواند به جای بیرون آوردن شما از افسردگی، شما را به درون آن سوق دهد.

7. سعی کنید افکار خود را بنویسید و هدف تان از این کار روشنتر کردن آنها و جلب توجه خود باشد.

8. سعی کنید مسائل کلیدی افسردگی خود را دریابید(مثلا نیاز به تایید، احساس خجالت، روابط ناخوشایند، آرزوهای غیرواقعی، و کمالگرایی). این امر شما را قادر می سازد با پیش آمدن چنین مواردی، خیلی آسانتر و راحت تر آنها را بشناسید و با آنها مبارزه کنید.

9. شیوه مبارزه با افکار خود را از طریق استفاده از ذهن منطقی و ذهن دلسوز خود یاد بگیرید. هر چقدر با خودتان مهربان تر رفتار کنید، به همان اندازه از تفکر درباره خود به صورت حقیر، بد، بی ارزش، و غیره خودداری خواهید کرد و جریان بهبود یافتن مغزتان سریع تر و ساده تر خواهد بود.

10. سعی کنید با افکار منفی خود مبارزه کنید، و روش های جدید رفتار را رشد دهید. با این حال، همچنین هر از گاهی انتظار ناامیدی و عقب نشینی داشته باشید.

منبع: غلبه بر افسردگی، پاول گیلبرت، ترجمه سیاوش جمالفر

اختصاصی همیاری