عکس‌های زیر نمونه‌هایی بسیار زیبا از شکل طبیعت در یک مکان خاص در دو فصل تابستان و پاییز را نشان می‌دهد. ببینید هر کدام به نوع خود چه زیبایی نفس‌گیری دارند:
North WalesImage credits: unicorn81

Gapstow Bridge, New York, USAImage credits: Jessica Jenney

Japanese MapleImage credits: Kadek Susanto

Apartment Building FacadeImage credits: imgur.com

Forest Lake In PolandImage credits: Kacper Kowalski

Poets Walk, Central Park, New York, USAImage credits: Eddie Crimmins

Hitachi Seaside Park, JapanImage credits: 影 武者

Glenfinnan Viaduct, ScotlandImage credits: Martin Molcan

Lake Island, PolandImage credits: Kacper Kowalski

Capitol Creek ValleyImage credits: Wayne Boland

Kilchurn Castle, ScotlandImage credits: Mathieu Noel

Grand Island East Channel Light House, Michigan, USAImage credits: Jim Liestman