دکتر کینان و دکتر هیپتول (2005) برای تبین تفاوت جنسیتی در افسردگی نوجوانان ، یک الگوی نظری ارائه داده اند. طبق این الگو، دخترانی که با خطر افسردگی روبرو هستند، سه ویژگی شخصیتی دارند که موجب آسیب پذیری آنها در مقابل مشکلات خلقی می شوند.

ویژگی شخصیتی اول: دلسوزی بیش از حد آنهاست که، به طور غیر عادی ، به هیجانات و احساسات دیگران حساسیت نشان می دهند و ممکن است بی دلیل مسئولیت هیجان های منفی دیگران را بر عهده بگیرند ، یعنی خود را در ایجاد آنها مقصر بدانند. بنابراین ،آنها سعی میکنند برای مشکلات دیگران، راه حل بیابند و وقتی نمی توانند از مشکلات دیگران بکاهند، احساس شکست و نومیدی شدید می کنند.

دوم : بعضی از دختران بسیار فرمانبردار هستند، یعنی به شدت دوست دارند نیازهای دیگران را برآورده کنند و از سوی آنها پذیرفته شوند. گاهی آنها سلامت و استقلال خود را فدای رضایت دیگران میکنند. فرمانبرداری بیش از حد ممکن است به دو شیوه مشکل ساز باشد:
1 – دختران ، زمانی که نباید فرمانبرداری کنند، اما فرمانبرداری میکنند، احتمال دارد بعدا به افسردگی دچار شوند(مثلا دختری که سرانجام راضی می شود با دوست پسر خود رابطه جنسی برقرار کند) .
2 – زمانی که دختران ، برای برآورده کردن انتظار جامعه ، دایما در حالت انفعالی قرار میگیرند(مثلا دختری که دوست ندارد در جمع صحبت کند). فرمانبرداری شدید ممکن است رشد و توسعه استقلال فردی و فردیت را به تعویق بیندازد و به ایجاد عزت نفس و افسردگی کمک کند.

سوم: بعضی از دختران در تنظیم حالات هیجانی خود مشکل دارند، یعنی نمی توانند خلق و حالات روحی منفی را خیلی تغییر دهند. دکتر کینان و هیپول عقیده دارند که بعضی از دختران، برای مقابله با هیجان های منفی ، تعداد کمی راهبردهای انطباقی در اختیار دارند. وقتی راهبردها موثر واقع نمی شود، همین دختران یا به شدت تحت استرس قرار میگرند یا بیش از حد خود را محدود و کنترل میکنند. آنها هیجان های منفی خود را ، به جای آشکار و سازگارانه نشان دادن، پنهان میکنند و به مشکلات خلقی دچار می شوند.
ترکیبی از عوامل محیطی می تواند به دلسوزی افراطی،فرمانبرداری و خود کنترلی بیش از حد دختران منجر شود. احتمال بروز این سه عامل ، در دختران جوان بیشتر از پسران جوان است. این سه ویژگی شخصیتی ، توانایی های هیجانی و اجتماعی ، مخصوصا توانایی های اعتماد به نفس ، جرات ورزی و ابراز احساسات در دختران را محدود می کند.
منبع: روانشناسی مرضی کودک و نوجوان ، روبرت ویس


پ.ن : این جا رو بخونید:

ده گام جهت کنترل افسردگی و رهایی از دام آن