امشب دلم می خواد فقط بنویسم
نمیدونم چی اما دوست دارم از یه جا شروع کنم وقتی چنین حالی دارم قطعا" از شادی شروع نمی کنم پس اونایی که حوصله غم ندارن نخونند اما اونایی که مث من سردرگمند...
اونایی که دو دوتاشون ۴ نمیشه اونایی که مث من سر خودشون معطلند اونایی که چند سال درسون خوندن حالا واسشون کار نیست از کار فعلیشون خرسند نیستند اونایی که دوست دارند ازدواج کنند اما شرایطشون جور نیست اونایی که یه زمان کسایی را برا ازدواج دوست داشتن اما حالا همه براش بی تفاوتند اونایی که نمیدونن برند ادامه تحصیل بدن یا بچسبند به کار تا پول تو دست و بالشون بیاد بخونن اما اینی که می خوام بگم فکر کنم فقط مخصوص خودمه مخصوص منه که حس می کنم عمرم به ۱۰ سال اینده ام نکشه یا خیلی کمتر اما نمی خوام ناامید باشم شما هم نباشید ان الله معنا پس
ان الله مع صابرین