احساس ذلت و رسوایى

سوره بقره

آیه 114


(و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذكر فیها اسمه و سعى فى خرابها أولئك ما كان لهم أن یدخلوها الا خائفین لهم فى الدنیا خزى و لهم فى الآخرة عذاب عظیم)

آیات مرتبط: 33 مائده - 16 فصلت

موضوعات: رفتار - عواطف انفعالى - احساس ذلت و رسوایى

منبع: قرآن و روانشناسى - صفحه 148 و 149

احساس ننگ در واقع همان شرم با احساس خوارى و ذلت و رسوایى و عار است. در قرآن آیات بسیارى وجود دارد كه حالت ننگى را كه مشركان و منافقان در دنیا و آخرت احساس مى‏ كنند، توصیف مى ‏نماید:

(و من أظلم ممن منع مساجد الله أن یذكر فیها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما كان لهم أن یدخلوها الا خائفین لهم فى الدنیا خزى و لهم فى الآخرة عذاب عظیم)

«و كیست ستمكارتر از آن كه مردم را از ذكر نام خدا در مساجد منع كند و در خرابى آن بكوشد چنین گروهى در مساجد مسلمانان در نیایند جز آن كه بر خود (از اعمال زشت خویش) ترسان باشند، این گروه را در دنیا ذلت و خوارى نصیب است و در آخرت عذابى بسیار سخت.» " بقره / آیه 114 ".

(انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فى الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنیا و لهم فى الآخرة عذاب عظیم)

«همانا كیفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد كوشند جز این نباشد كه آنها را به قتل رسانیده یا به دار كشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند (یعنى دست راست را با پاى چپ و یا بالعكس) یا با نفى بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور كنند این ذلت و خوارى عذاب دنیوى آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابى بزرگ معذب خواهند بود.» " مائده / آیه 33 ".

(فأرسلنا علیهم ریحا صرصرا فى أیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزى فى الحیاة الدنیا و لعذاب الآخرة أخزى و هم لا ینصرون)

«ما هم بر هلاك آن قوم عاد، باد تندى در ایام نحس شوم فرستادیم تا به آنها عذاب و ذلت و خذلان را در دنیا بچشانیم در صورتى كه خوارى عذاب آخرت بیش از دنیاست و آن جا هیچ كس یارى آنها نخواهد كرد.» " فصلت / آیه 16 ".

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد

سایت راسخون سابق