سلام

اعتقادات دوستان محترم هست.

منتها هر کسی شبهه یا سوالی داره، میتونه مستقلا در تاپیکهای جداگانه ای مطرح کنه و پاسخ درخور رو دریافت کنه. در صورتی که اینجا پاسخ مناسب رو دریافت نکردید، از اهلش بپرسید یا اینکه در سایتهای پاسخگویی به مسائل شرعی مطرح کنید.

مثالی هم که در پست آخر زده شد، بهتر بود به شکل سوال و در تاپیک مجزایی مطرح بشه تا حالت تمسخر. پاسخ به این شبهه در لینک زیر موجود هست:

http://hamyaryiran.ir/Thread-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%8C-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

تاپیک بسته میشه.

در صورتی که عزیزان سوال یا شبهه ای دارند، تاپیک مجزا باز کرده و مطرح کنند. یا در همین سایت پاسخ داده میشه، یا ارجاع به متخصصین میشه