بازی درمانی جهت آرام سازی و مدیریت احساسات پرخاشگری و ترس کودک

حباب سازی
نوع بازی: فردی

اهداف:

• آرام‌سازی
• تخلیه احساسات پرخاشگری و ترس

وسایل لازم:

• حباب ساز (یا نی خودکار بیک)
• مخلوط آب و ریکا

شرح:

مخلوط آب و ریکا را در یک فضای باز یا جایی که مطمئن هستید در صورت ریختن حباب‌ها لک نمی‌شود دست کودک بدهید و از او بخواهید نی (یا حباب ساز) را درون او کند و فوت کند به این صورت کودک شروع به ساختن حباب خواهد کرد.

سپس به او یاد بدهید که چگونه می‌تواند اندازه حباب‌هایش را تغییر دهد. اگر نفس عمیق بکشی و بازدم طولانی داشته باشی حباب بزرگ‌تر و زیباتری می سازی و بلعکس اگر نفس‌های کوتاه بکشی حباب‌هایت کوچک خواهند شد!

به این ترتیب با یک فعالیت دل‌نشین تنفس عمیق را به کودک آموزش خواهید داد.

بحث و گفتگو:

تنفس عمیق یکی از روش‌هایی است که برای تخلیه احساسات ناخوشایند ترس و پرخاشگری و ... استفاده می‌شود. زیرا در آن هنگام مغز احتیاج به اکسیژن بیشتری دارد اما به دلیل فشار عصبی و هیجانات غلب شده ریه قادر به کار کردن صحیح نیست لذا لازم است با تنفس عمیق به این روند کمک کنیم.

منبع: بازی درمانی سارا جهانی

اختصاصی همیاری