سلام

تمایلات در سطح هشیار، آن دسته از تمایلات، امیال، انگیزه ها، و خواسته هایی هستند که در دسترس ما هستند و به راحتی از آنها آگاه هستیم.

در سطح نیمه هشیار، تمایلاتی هستند که با اندکی فکر کردن، به خاطرمان می آیند.

اما سطح ناهشیار، شامل آن دسته از تمایلات، امیال، انگیزه ها، و خواسته هایی هستند که از آگاهی خارج شده اند، اما تاثیرشان بر اعمال هنوز وجود دارد. دلایلی برای خروج اینگونه امیال از سطح هشیاری وجود دارد که از جمله آنها اضطراب نشان دادن آنهاست. ممکن است تمایلات ناهشیار، از طریق رؤیا، لغزش های زبانی، شوخی ها، اشتباهات جزئی و ... آشکار شوند. اما تشخیص آنها برای خود فرد به این سادگی ها نیست و احتمالا نیاز به فرد متخصص هست.

اما تمایلاتی که خود از آنها آگاه هستید، اما نمی خواهید آنها را داشته باشید، هنوز به طور کامل وارد ناهشیار شما نشده اند. در واقع شما تلاش می کنید آنها را انکار کنید. به زبان دیگر، شما بنا به دلایلی نمی خواهید این تمایلات را داشته باشید، یا نمی خواهید بپذیرید که این تمایلات را دارید، و بنابراین سعی می کنید آنها را انکار کنید.

شیوه ای که می تواند به شما در این رابطه کمک کند می تواند اینگونه باشد:

1. خودآگاهی: زمانی که متوجه شدید تمایلاتی نامطلوب دارید، آنها را یادداشت کنید.

2. بررسی تمایل: بررسی کنید که آیا این تمایل نامطلوب است؟ اگر نامطلوب است، دلایل نامطلوب بودن آن را بنویسید.

3. سعی در کشف علل این تمایل: شاید مشکل ترین قسمت کار این باشد. ممکن است از کسی دلخور باشید، اما علتش را ندانید. مثلا خاطره ای بد از فرد داشته اید، اما آنرا به خاطر نمی آورید. ببینید احساستان نسبت به آن فرد چه می گوید.

4. اگر بتوانید مرحله سه را با موفقیت پشت سر بگذارید، در مرحله چهارم می توانید علت را برطرف کنید یا روش های جایگزینی را امتحان کنید.

این یک دستورالعمل کلی هست.

اگر بتوانید درباره تمایلات نامطلوب خود(که بعضا متوجه آنها شده اید و سعی در انکار آنها داشته اید)، عینی تر و همراه با مثال صحبت کنید، ممکن است بهتر بتوانیم بحث کنیم.

دقت داشته باشید که جمله زیر:

خوب ببینید، موردی که الان توی ذهنم باشه و بتونم خوب تشریحش کنم ندارم.
خود می تواند نوعی انکار یا تمایل برای مخفی نگه داشتن این تمایلات باشد. می توانید اشاره ای مختصر در ابتدا داشته باشید، البته اگر بتوانید بر مقاومت خود چیره شوید.