انگیزه رقابت در قرآن، سبقت در امور خیر

سوره بقره

آیه 148

(و لكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات أین ما تكونوا یأت بكم الله جمیعا ان الله على كل شى‏ء قدیر)

آیات مرتبط: 22 تا 26 مطففین - 21 حدید - 48 مائده.

موضوعات: رفتار - انگیزه‏ هاى رفتار - انگیزه ‏هاى روانى - رقابت

منبع: قرآن و روانشناسى - صفحه 64 و 65

انگیزه‏ ى رقابت

رقابت از آن دسته انگیزه‏ هاى روانى است كه انسان آن را از محیط رشد فرهنگى خود فرا مى‏ گیرد و تربیت فرد او را به جنبه‏ هاى مثبت و خوب رقابت در جهت ارتقا و پیشرفتش براساس ارزشهایى كه جامعه به آن پایبند است، هدایت مى‏ كند. مثلا گاهى فرد از فرهنگ جامعه‏ ى خویش رقابت اقتصادى، سیاسى، علمى و یا انواع دیگر رقابت را كه در میان مردم در فرهنگهاى مختلف بشرى رواج دارد، مى ‏آموزد.

قرآن مردم را به رقابت در تقواى خدا و كار نیك و پایبندى به ارزشهاى والاى انسانى و پیروى از روش الهى در زندگى، چه در رابطه با خداوند متعال یا خانواده و یا جامعه‏ شان، تشویق مى‏ كند، تا از آمرزش و خشنودى او بهره‏ مند، و سرانجام به بهشت برین رهسپار شوند و نیز از نعمت‏هاى الهى بهره جویند. خداوند مى‏ فرماید:

(ان الأبرار لفى نعیم - على الأرائك ینظرون - تعرف فى وجوههم نضرة النعیم - یسقون من رحیق مختوم - ختامه مسك و فى ذلك فلیتنافس المتنافسون)
«محققا نیكوكاران در بهشت ابد متنعمند. آن جا بر تخت عزت (تكیه زنند و) نعمتهاى خدا را بنگرند. و در رخسارشان نشاط و شادمانى نعیم بهشتى پدیدار است. و (ساقیان حور و غلمان) به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشانند. كه به مشكش مهر كرده اند و عاقلان بر این نعمت و شادمانى ابدى باید به شوق و رغبت بكوشند (نه بر نعمت فانى دنیا).» " مطففین / آیه 26 - 22 ".

(و لكل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات...)

«هر كسى را راهى است به سوى حق (یا قبله‏اى است در دین خود) كه بدان راه یابد و به آن قبله روى نماید پس بشتابید به خیرات...» " بقره / آیه 148 ".

(سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء و الأرض أعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم)

«(اى بندگان) به سوى آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتى كه عرض آن به قدر پهناى آسمان و زمین است، آن بهشت (بدین وسعت) براى اهل ایمان به خدا و پیغمبرانش مهیا گردید، این فضل خداست كه به هر كس خواهد عطا مى‏ كند و فضل و كرم خدا بسیار عظیم است.» " حدید / آیه 21 ".

(فاستبقوا الخیرات الى الله مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون...)

«... پس به كارهاى نیك سبقت گیرید كه بازگشت همه‏ ى شما به سوى خداست و در آنچه اختلاف مى‏ كنید شما را به جزاى آن آگاه خواهد ساخت.» " مائده / آیه 48 ".

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد

سایت راسخون سابق