85 درصد از مسائلی که برای آن‌ها نگرانیم و در موردشان استرس داریم، هرگز اتفاق نمی‌افتند. اما اگر بازهم نگران هستید، شاید یک گیاه در محیط کار یا پیاده روی در پارک نزدیک محل کارتان راه حل مناسب شماست. بقیه مردم وقتی نگران می شوند، برای رهایی از نگرانی هایشان چه می‌کنند؟ چند درصد موسیقی گوش می‌کنند یا فیلم می‌بینند؟ شاید بهتر است در این مواقع بیشتر لبخند بزنید. اینفوگرافیک زیر به شما راهکارهای غلبه بر استرس را نشان می‌دهد: