از حسین رضا زاده پرسیده بودن
بالاترین وزنه چندکیلو هستش که
یه نفر بزنه بهش بگن پهلوان؟

آقای رضازاده درجواب گفتن :
بالاترین وزنه یه پتوی 400یا500 گرمی هستش
که صبح باید بلند کنیم تا نماز صبح یا نماز شب
رو بخونیم
هرکی بتونه اون وزنه رو بلند کنه بهش میگن
پهلوان...
التماس دعا