نقش پیامبران در ادراك برتر

سوره بقره

آیه 151


(كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا و یزكیكم و یعلمكم الكتاب و الحكمة و یعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)

آیات مرتبط: 24 فاطر - 36 نحل

موضوعات: یادگیرى و شناخت - ادراك حسى در قرآن - نقش پیامبران در ادراك برتر

منبع: قرآن و روانشناسى - صفحه 178 و 179

قدرت عقل انسان در زمینه ‏ى ادراك و شناخت، محدود است و از سوى دیگر اندیشه‏ ى او همواره در معرض اشتباه قرار دارد، زیرا گاهى شرایط ویژه ‏اى پیش مى‏ آید كه انسان را از تفكر درست باز مى‏ دارد. در این حالت نیازمند است كه كسى او را بیاموزد و ارشاد و راهنمایى كند. از این رو خداوند متعال، رسولان و پیامبران را به سوى مردم فرستاد و كتابهاى مقدس آسمانى را نازل فرمود تا آنها را به آنچه خیر و مصلحتشان در آن است، راهنمایى كنند.

(و لقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت...)

«و همانا ما در میان هر امتى پیغمبرى فرستادیم تا به خلق ابلاغ كند كه خداى یكتا را پرستید و از بتها و فرعونها دورى كنید...» " نحل / آیه 36 ".

(انا أرسلناك بالحق بشیرا و نذیرا و ان من أمة الا خلا فیها نذیر)

«ما تو را به حق و راستى به سوى مردم فرستادیم تا (خوبان را به بهشت ابد) بشارت دهى و (بدان را از قاهر حق) بترسانى و هیچ امتى نبوده جز آن كه در میانشان ترساننده و راهنمایى بوده است.» " فاطر / آیه 24 ".

(كما أرسلنا فیكم رسولا منكم یتلو علیكم آیاتنا و یزكیكم و یعلمكم الكتاب و الحكمة و یعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)

«چنان كه رسول گرامى خود را فرستادیم كه آیات ما را براى شما تلاوت كند و نفوس شما را از پلیدى و آلودگى جهل و شرك پاك و منزه گرداند و به شما تعلیم شریعت و حكمت دهد و از او هر چه را نمى‏ دانید بیاموزید.» " بقره / آیه 151 ".

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد

سایت راسخون سابق