تأثیر ایمان بر بهداشت روان

سوره بقره


آیه 156


(الذین اذا أصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون)

موضوعات: آرامش و تنش - روشهاى شناختى مقابله با تنیدگى - تأثیر ایمان بر بهداشت روان

منبع: بهداشت روان در اسلام - صفحه 158، 157

به طور كلى، كسانى كه دل‏هایشان به نور ایمان روشن گردیده، در عالم، جز خیر و صلاح و خوبى نمى‏ بینند و نظام هستى را نظام احسن مى‏ دانند، به گونه‏ اى كه اگر غیر از این باشد، خلل و ناهنجارى در جهان پدید مى‏ آید و این خاصیت ایمان است. كسانى كه به مبانى غیبى و خداوند اعتقاد ندارند، داراى نوعى كمبود هستند كه موجب عدم تعادل آنان مى‏ گردد و عدم تعادل، رنج به وجود مى ‏آورد. در ایمان به خداوند، خاصیت تغییر و تبدیل وجود دارد كه غم و رنج را به لذت و شادى مبدل مى‏ سازد. تربیت شدگان در مكتب اسلام، هنگام رویدادهاى ناگوار و مصیبت‏ها به این حقیقت توجه مى‏ كنند كه «ما مملوك خداییم و بازگشت ما به سوى او است.» " بقره (2) آیه 156 ".

كسى كه به حوادثى كه در این عالم رخ مى‏ دهد، با نگاه بى‏ هدفى و بیهودگى و بدبینى مى‏ نگرد و براى آن‏ها مصلحتى تصور نمى‏ كند، و از سوى دیگر، چون خود را داراى ادراك و فهم دانسته و به گمان خود، جریان وقایع این عالم را مخالف حكمت و تدبیر تلقى مى‏ كند، سخت برآشفته، نگران، افسرده، بدبین و مأیوس مى‏ شود.

انسانى كه با معبود و آفریدگار خود ارتباط نداشته و با ذاتى كه قیوم و نگه دارنده‏ ى همه‏ ى كاینات و كارهایش بر وفق مصلحت است، انس نگرفته، پیوسته خود را مضطرب، افسرده و تنها مى‏ یابد و در رنج و عذاب به سر مى ‏برد. برعكس، انسان مؤمن و باتقوا در مشكلات و دشوارى‏ ها به خداى عادل رئوف حكیم، پناه مى‏ برد و به وسیله‏ ى ارتباط با او و توجه به او، دشوارى‏ ها و گرفتارى‏ هاى خود را برطرف ساخته، ناآرامى‏ هایش را تسكین مى‏ دهد. به این شخص، در هنگام عبادت، آن چنان لذت و وجدى دست مى‏ دهد كه هیچ لذتى از لذایذ مادى را نمى‏ توان با آن مقایسه كرد.

قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی-محسن عباس نژاد

سایت راسخون سابق