بازی درمانی جهت افزایش مهارت همدلی کودک و آموزش هیجانات غم، تعجب، عصبانیت، ترس، شادی

سیب‌های رنگینوع بازی: فردی

اهداف:

• افزایش شناخت و درمان 5 هیجان مختلف
• بهبود مهارت انتقال احساسات به دیگران
• بهبود در ک افرادی که دارای عکس‌العمل‌های مختلف هیجانی در یک موقعیت یکسان هستند.
• پیاده‌سازی استراتژیهای مناسب برای بیان احساسات.

وسایل لازم:

• 5 رنگ مختلف گل رس
• 5 حیوان عروسکی مختلف مثل: سگ، گرگ، پرنده، خرس، خرگوش
• صفحات کاغذی که عکس هر کدام از حیوانات روی آن باشد.
• مداد رنگی


شرح:

در مورد 5 هیجان پایه با کودک گفتگو کنید: شادی، غم، ترس، عصبانیت و تعجب. برای هر احساسی برای او مثالی بزنید، حالت‌های چهره متناسب با آن احساس را به کودک نشان دهید و به او بگویید که افراد در موقعیت‌های مختلف چنین احساساتی را بیان می‌کنند. برای کودک 5 رنگ مختلف گل رس فراهم کنید و از کودک بخواهید برای هر احساس رنگی را انتخاب کندو از او بخواهید با این 5 رنگ 5 سیب درست کند. داستانی برای او تعریف کنید که افراد مختلف این احساس‌ها را نشان می‌دهند. در حین خواندن داستان شما عکس آن احساس را که روی کاغذ است بردارید و از کودک بخواهید سیب مربوط به آن احساس را در زمانی که شخصیت قصه احساسش را می‌گوید، در کنار آن عکس قرار دهد. مثلاً کودک قبلاً سیب سبز را برای نشان دادن احساس غمگینی انتخاب کرده است. وقتی خرس قصه غمگین است او باید یک سیب سبز کنارش بگذارد. شما باید داستانی را برای کودک بگویید که هر 5 احساس حداقل 3 بار تکرار شوند.

توجه داشته باشید که در بیان قصه شما به نام احساس به طور مشخص اشاره نکنید مثلاً نگویید خرس غمگین است بلکه بگویید خرس یک گوشه نشسته بود، حالت صورتش این‌طوری بود، انگار می‌خواست گریه کنه! از این طریق به کودک فرصتی می‌دهید که خودش بتواند از حالت‌های رفتاری تشخیص دهد که خرس چه احساسی دارد.

نمونه‌هایی از چهره در احساسات متفاوت:بعد از اتمام داستان از کودک بپرسید که چرا سیب‌های رنگی را در کنار هر شخصیت قرار داده؟ برای شناسایی احساسات آن‌ها. حالا که احساسات آن‌ها را شناخته از بخواهید بگوید در برابر هر احساس چه رفتاری باید از خود نشان دهد؟ مثلاً وقتی فهمیدی که خرس ناراحت است باید چه برخوردی با او کنی؟

به این ترتیب روش‌های برخورد صحیح باهر احساسی را برای او توضیح دهید. اگر کودک گفت احساس خرس که ناراحت شده اشتباه بوده به او بگویید احساسات اشتباه نیستند بلکه متفاوت‌اند! و می‌توانند در مسیر مثبت اداره شوند. ما احساسات غلط نداریم، اما فکر غلط داریم. ما می‌توانیم در مورد افراد دیگر یا موقعیت‌ها اشتباه فکر کنیم! و فکر اشتباه ما می‌توانند احساساتی مثل ناراحتی یا خشم را به دنبال بیاورد.

بحث و گفتگو:

همدلی یکی از مهارت‌های اجتماعی پایه می‌باشد. کودکانی که دارای مشکلات عاطفی هستند اغلب نمی‌توانند احساسات را در دیگران بشناسند و عکس‌العمل مناسب نشان دهند. در طول این فعالیت کودکان به احساسات دیگران آگاه می‌شوند و یاد می‌گیرند که چگونه سر نخ‌هایی در شناسایی احساسات کلامی و غیرکلامی به دست آورند.

کودکانی که هوش هیجانی پایینی دارند ممکن است مشکلاتی در نام‌گذاری احساساتی که افراد به صورت رفتاری نشان می‌دهند داشته باشند. این کودکان در ابتدا فعالیت‌های ساده برای شناسایی این احساسات نیاز دارند و در قدم بعد یادگرفتن واژگان مناسب برای بیان این احساسات، قبل از اینکه در آن احساسات درگیر شوند.

منبع: بازی درمانی سارا جهانی

اختصاصی همیاری