سلام دوستان خوبم

فضای مجازی فرصتی بسیار استثنایی برای تبیین معارف بلند اسلامی، اخلاقی، و معرفتی است. در روزگاری که هر کسی با هر بیانی به شیوه های گوناگون سعی در ترویج افکار باطل خویش دارد، و تفسیر به رای های خود از کلام خدا را در لفافه عناوینی زیبا چون انسانیت می پوشاند و در واقع درک پایین و جهالت خود را اثبات می کند، باید فضاهایی هم باشد تا با منطق درست و برهان متین، حقایق را روشن سازد و این سیاه نمایی ها و کج فهمی ها را آشکار نماید.

از سویی برخی از روی ناآگاهی و غفلت، تحت تاثیر حرفهایی قرار می گیرند که در پوشش واژه های زیبایی چون انسانیت، ترویج حیوانیت می کنند، و از دیگر سو برخی عامدانه و یا جاهلانه، و نه محققانه، آرای خود را که بر کلام خدا تحمیل کرده اند، به اسم دین انتشار می دهند.

در دنیایی که «همه چیز نسبی است» الّا همین جمله ی «همه چیز نسبی است»! و در جهانی که «باید به همه چیز شک کرد» به جز به همین جمله ی «باید به همه چیز شک کرد»، و در فضایی که حقوق بشر بر مبنای نظر عده ای انسان( و نه خالق انسان) تدوین می شود و هیچکس هم حق ندارد این حقوق بشر را زیر سوال ببرد، الّا مدعیان آن، نیاز داریم تا بیشتر تفکر و تعمق کنیم و سره را از ناسره بشناسیم.

اما کسی که با فطرت الهی خود، و با دل پاک، و با نفسی که خدایش آنها را ملهم به تقوا و فجور کرد، و با برهان متین در پی حقیقت است نیک می داند که:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

می خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش کنند ولی خدا کامل کننده، نورخويش است، اگر چه کافران را ناخوش آيد.

بر خود وظیفه می دانیم که در راستای مقابله با جریانات الحادی، گفتمان اصیل اسلام ناب را روشن کنیم و در این مسیر از برهان متین و کلام عالمان راستین بهره خواهیم برد.

یکی از موضوعات اساسی که مورد هجمه دشمنان عامد، و دوستان جاهل قرار گرفته مساله «زن در اسلام» است.

پوشاندن چهره حیوانی در پس واژگانی زیبا و انسانی! مسیری است که برای القای باورهای نادرست و باطل خود برگزیده اند.

دیر نیست آن روزی که اسرار آشکار خواهد شد...

به حسب تکلیف، بر خود دانستیم تا انجمن زن در آیینه جلال و جمال را ایجاد کنیم.

ما در رابطه با «مساله زن» سوالات اساسی از دنیای غرب و کسانی که همسو با آن تفکر حرکت می کنند، داریم...