پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل

مقدمه

این آزمون توسط لنیک و کیل در سال 2005 تدوین شد.

در ایران توسط آراسته، عزیزی شمامی، جعفری راد و محمدی جوزانی در سال 1390 کار هنجاریابی آن انجام شده است.

پرسشنامه هوش اخلاقی به عنوان توانایی کاربرد اصول اخلاق جهانی در اخلاقیات، اهداف و مراودات یک فرد از روی قاعده است.

در هوش اخلاقی بالاترین نمره 100 میباشد و دارای خرده آزمونهای ذیل میباشد.

خرده آزمونهای پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل

عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها
یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن باور داریم و آنچه که به آن عمل می کنیم. انجام آنچه که میدانیم درست است و عمل کردن به آن در تمام زمان ها.راستگویی
انجام آنچه که میدانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زمان ها.

استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت)
بر اساس باورها و ارزشهای خود به خاطر حقیقت بر امور پافشاری نمودن

وفای به عهد
داشتن صداقت کامل به معنای این است که آنچه را نمی توانیم انجام دهیم، قول ندهیم و وفای به عهد در تمام زمان ها

مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی
مسئولیت اعمال و پیامدهای آن اعمال را در هر صورت پذیرفتن.

اقرار به اشتباهات و شکستها
پذیرفتن مسئولیت اشتباهات و شکست های خود.

قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران
قبول مسئولیت و توجه به دیگران مطابق ارزشها و باورها در هر صورت و در هر زمان

فعالانه علاقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خود جوش به دیگران)
آنچه که برای دیگران انجام می دهیم نه براساس دستور و یا دریافت پاداشی باشد.

توانایی در بخشش اشتباهات خود
آگاهی از عیوب خود و توانایی بخشش خود در قبال اشتباهات.

توانایی در بخشش اشتباهات دیگران
قبول افراد همان گونه که هستند وتحمل اشتباهات آنان و بخشش آن.

انجام آزمون

ضمن عرض تشکر از همکاری شما، خواهشمند است، برای هر یک از سؤالات بعد از فکر کردن صادقانه نظر خودرا از هرگز تا در همه مواقع نسبت به هر عبارت باگذاشتن عدد( 1 )درمقابل ستون مربوطه اعلام فرماید.

نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات: شغل:


ردیف هرگز به ندرت بعضی اوقات در بیشتر موارد در همه مواقع

1 من می توانم به طور شفاف اصول، ارزشها و باورهایم که راهنمای اعمالم هستند را بیان کنم.
2 من حقیقت را می گویم مگر اینکه دلایل اخلاقی مهمی مانع شود.
3 من معمولا با کسی که ببینم کار نادرستی انجام میدهد مخالفت می کنم.
4 زمانی که من برای انجام کاری موافقت می کنم، آن را تا آخر دنبال می کنم.
5 وقتی تصمیمی می گیرم و نتیجه آن اشتباه از آب در می آید به اشتباهم اعتراف می کنم.
6 من اشتباهات و شکست هایم را می پذیرم.
7 همکلاسیهایم (همکارانم) معتقدند من در کنار انجام کارهایم به دیگران نیز کمک می کنم.
8 من پس از ملاقات با افراد جدید، ارادت خالصانه ام را نسبت به آنها نشان می دهم.
9 من از جنبه های مثبت اشتباهات گذشته ام و اینکه این اشتباهات درسهای ارزشمندی برای رسیدن به موفقیت هستند، احساس خوبی دارم.
10 من قادر به بخشیدن و فراموش کردن هستم، حتی زمانیکه فرد خطایی جدی انجام داده باشد.
11 زمانی که با یک تصمیم مهم روبرو می شوم، آگاهانه آنرا با عمیق ترین اصول، ارزشها و باورهایم مطابقت می دهم.
12 دوستانم در صداقت و درستکاری به من اعتماد میکنند.
13 اگر من باور داشته باشم که افراد مافوقم کارهای نادرستی انجام میدهند آنها را به چالش می کشم.
14 دوستان و همکلاسیهایم (همکارانم) من را به خوش قولی می شناسند.
15 زمانیکه اشتباه می کنم مسئولیت اصلاح آن را می پذیرم.
16 من نتایج و پیامدهای اشتباهاتم را می پذیرم.
17 رویکرد غالب من خدمت به دیگران است.
18 من حقیقتا به افرادی که با آنها معاشرت می کنم به دور از هیچگونه چشم داشتی علاقه مندم.
19 من تلاش میکنم که روی اشتباهاتم پافشاری نکنم.
20 وقتی که من فردی را می بخشم، درمی یابم که اینکار به نفع همه بوده است.
21 دوستانم معتقدند که رفتارم با باورها و ارزشهایم مطابقت دارد.
22 همکلاسیهایم(همکارانم) من را به عنوان انسان درستکاری می شناسند.
23 اگر من بدانم که در محل کارم رفتارهای غیراخلاقی و غیر قانونی رخ میدهد، آنها را گزارش خواهم کرد، حتی اگر موقعیت شغلی ام به خطر افتد.
24 زمانی که موقعیتی پیش آید که ممکن است نتوانم سر قولم باشم با کسانیکه درگیر این مساله بوده اند مشورت می کنم.
25 همکلاسیهایم(همکارانم) معتقدند که من به طور مستقل تصمیم می گیرم.
26 من از اشتباهاتم به عنوان فرصتی برای بهبود عملکردم استفاده می کنم.
27 من به نیازهای رشدی و پیشرفت همکلاسیهایم(همکارانم) توجه کنم.
28 همکلاسیهایم(همکارانم) معتقدند که من فردی دلسوز و مهربان هستم.
29 همکلاسیهایم(همکارانم) معتقدند که من نگرشی واقع بینانه نسبت به اشتباهات و شکست هایم دارم.
30 من می پذیرم که افراد اشتباه خواهند کرد.
31 همکلاسیهایم(همکارانم) معتقدند رفتارم با ارزشها و باورهایم بسیار سازگار است.
32 من قادرم بازخوردهای منفی را به درستی منتقل کنم.
33 همکلاسیهایم(همکارانم) اذعان دارند که من فردی هستم که روی عقایدم محکم می ایستم.
34 دوستانم من را به عنوان محرم راز خود می دانند.
35 وقتی کارهایم خوب پیش نمیرود من دیگران یا شرایط محیط را مقصر نمی دانم.
36 من اشتباهاتم را با همکلاسیهایم(همکارانم) در میان می گذارم تا آنها را برای خطر پذیری ترغیب کنم.
37 مقدار قابل توجهی از وقتم را برای کمک به همکلاسیهایم صرف می کنم.
38 چون من همکلاسیهایم(همکارانم) را دوست دارم، از تلاشهایشان برای دستیابی به اهدافشان حمایت می کنم.
39 با وجود اینکه در زندگی اشتباهات زیادی داشته ام، اما می توانم خودم را ببخشم و به پیش بروم.
40 حتی زمانیکه مردم اشتباه میکنند، باز هم من به آنها اعتماد می کنم.


منبع: سایت هم افزا