سلام

لطفا تفسیر کنید

بچه دختر بودش؛ دوم دبستان. از سمت راست شروع به نقاشی کشیدن کرده؛ ینی اول اون آدمک رنگی رو کشیده . نقاشی رو هم نمیه کاره رها کرده. خودش میگفت : من انگلیسی هم بلدم. چندتا B گذاشته. با این اطلاعات تحلیل کنید.