راستش خود منم به شدت از کمبود اعتماد به نفس رنج میبرم. همیشه فکر میکنم هیچ کاریو نمیتونم درست انجام بدم. دچار اضطراب دائمی هستم که دارم اشتباه میکنم و تصورم اینه که از عقل و شعور کمی برای تشخیص موقعیت برخوردارم.
الان حدود یکسال هستش که این ضعف اعتماد به نفس برام به اوج خودش رسیده و اینقدر خودمو دست و پا بسته میبینم که تصمیم گیری واسم کار سخت و دشواری شده و هراس از اینکه کاریو اشتباه انجام بدم مدام با منه.