سلام ...

این بحث در رابطه با الگوخواهی، الگو یابی و الگوپذیری هست.


باید ها و نباید ها


شما خواه ، ناخواه در مسیر الگو خواهی و الگو پذیری، تقلید از رفتار، گفتار و کردار دیگران قرار میگیرید. در واقع انسان برای رسیدن به کمال نیاز به الگو دارد. از طرفی دانستن نکته هایی به شما کمک خواهد کرد الگوهای مناسبی را را در زندگی بپذیرید.


الگوها می توانند مطلوب و تأثیر گذار و اصلاح گر باشند، یا اینکه ناقص عمل کنند. اما برخی الگوها با تأثیرات منفی بر افراد الگو پذیر زندگی آنان را فلج کرده و در مسیری بیراهه هدایت می کنند.


فراموش نکنید...
.

1.ما میبینیم!

طی فرآیند دیدن مغز ما اطلاعات جانبی را هم یادداشت میکند. یعنی شما فقط فرد مورد نظر را نمی بینید بلکه نحوه لباس پوشیدن، آرایش موها و صورت ، رفتار، گفتار و ... را هم در حافظه ذخیره میکنید.


2. شخصیت های تحت تأثیر...

شخصیت شما رفته رفته بر اساس رفتار ،گفتار و ... الگوهای شما، تغییر خواهد کرد.


3. چند سالتونه؟

در انتخاب الگوها سن شما تأثیر زیادی دارد، هر چه سن افراد کمتر باشد در انتخاب های خود، کم تجربگی و ناآگاهی بیشتری دارند و به سبب ناآگاهی دچار آسیب های بعضا جبران ناپذیر میشوند.


4. ارزش ها و معیار های اخلاقی شما چیه؟

همانطور که پیش تر عرض شد افراد سعی میکنند خودشان را از هر نظر به الگو ها نزدیک کنند و در پی شباهت های بیشتر در جستجو هستند و به نوعی همانند سازی میکنند. در نتیجه الگوها کم کم بر روی ارزش ها و معیارهای اخلاقی شما نیز تأثیر میگذارند و ممکن است که معیارها و ارزش های شما به مرور زمان کمرنگ یا بی رنگ شود.


5.احساساتی هستی؟

افراد حساس در الگوخواهی باید به دنبال الگوهای مناسب تری باشند چرا که هر گونه نقص و کاستی در الگوها بسرعت روان افراد حساس را تحت تأثیر قرار میدهد و آنان را دچار آشفتگی و تناقض می کند، مسئله مهم تر آن ایجاد خدشه در اعتماد و افکار مثبت فرد الگو پذیر است.


6. انتخاب شما چیه؟

در باب انتخاب الگوها آنچه که حائز اهمیت هست مسئله یک انتخاب صحیح به میان می آید، انتخابی که بر اساس واقعیات، باورها، ارزش ها و بر اساس سبک زندگی شما باشد. پیش می آید که افراد فلان شخص را الگوی خودقرار می دهند و رفته رفته سعی میکنند شباهت های بیشتری به الگوی خود داشته باشند چه از نظر ظاهری و چه از نظر فکری.

به مرور زمان افراد متوجه خواهند شد که خودشان نیستید و فقط شبیه یک نفر دیگر زندگی می کنند‌.
اگر الگوی شما حرفی یا رفتاری ناصحیح و مغاییر با هنجارها داشته باشد این ناهنجاریهاپس از اندک زمانی در نظر شما نیز رفتاری عادی و صحیح تلقی خواهد شد و شما را دچار سقوط خواهد کرد. بیاد داشته باشید: شرایط زندگی و فرهنگی افراد با یکدیگر متفاوت است.


نکته مهم

افرادی که الگوهای خود را انتخاب میکنند باید بدانند که هر چقدر الگوها را از میان برترین ها انتخاب کنند و الگو های آنان از نظر دینی‌، فرهنگی، اجتماعی، علمی و ... ممتاز باشند بزودی تأثیرات آن را در زندگی خود و شخصیتشان به وضوح خواهند دید و افرادی که الگوهای مخرب یا ناقص را برمیگزینند دچار آشفتگی و سقوط خواهند شد که کمترین صدمات آن ناهنجاریها اجتماعی خواهد بود.


نکته قابل توجه

بیاد داشته باشید خانواده جامه ای کوچک است که پایه گذار شخصیت و ارزش ها و معیارهای اخلاقی ست، اولین الگوهایی که برای فرزندان قابل رؤیت است والدین آنهاست و نقش خانواده در شکل گیری شخصیت و نوع تربیت افراد غیرقابل انکار است. نظاره کردن یک الگوی خوب ،باعث گرایش افراد به الگوهای برتر خواهد شد.


منبع: نوشته خودم


.