دوست عزيز با توجه به شرايطي كه بيان كرديد و اينكه جدايي براتون سخته و دوستش داريد و ايشونم دوستتون داره بهترين راه حل اينه كه رابطتون رو رسمي كنيد البته اگر واقعا نسبت به ايشون شناخت داريد با خانواده صحبت كنيد و براي خواستگاري قدم برداريد گدشته رو فراموش كنيد و ديگه حرفي به ميون نياريد اگرواقعا ميخوايد باهاش زندگي كنيد بايد با يه ديد مثبت جلو بريد و تمام نقص هارو چشم پوشي كنيد و خطاهاشو نديد بگيريد با همه اين شرايط رضايت دختر خانم هم شرطه
ايشاله بهترين تصميم رو بگيريد و موفق باشيد