قایم باشک احساسات مانوع بازی: فردی، خانوادگی

اهداف:
• فراهم کردن یک محیط ایمن برای کودک جهت بیان احساساتش و بحث در مورد آن
• افزایش برقراری ارتباطات باز بر طبق حالت‌های هیجانی مختلف
• تقویت ارتباطات خانوادگی از طریق ارتباطات مثبت

وسایل لازم:
• کارت‌های شاخص (که احساسات مختلف روی آن‌ها نوشته شده باشد)
• نوار
• جایزه مانند برچسب یا بسته‌های کوچک آب‌نبات (اختیاری)

پیش آماده سازی:
قبل از بازی روی کارت‌ها نام احساسات مختلف را بنویسید: شادی، ناراحتی، خشم، حسادت، گناه، شجاعت، هیجان‌زده و ...

اگر در بازی جایزه هم وجود دارد پس چندین کارت برای لبخند داشته باشید. کارت‌ها را در قسمت‌های مختلف اتاق پنهان کنید. برای کوچک‌ترها در جاهایی که راحت تر آن‌ها را بیابند و برای بچه‌های بزرگ‌تر در جاهایی که یافتنش سخت تر است پنهان کنید.

شرح:
این بازی، نسخه درمانی بازی محبوب قایم موشک است. اما بجای اینکه افراد در این بازی پنهان شوند، ما کارت‌های شاخص احساسات مختلف را پنهان می‌کنیم. بایستی برای کودکان توضیح دهیم که در موقعیت‌های مختلف افراد احساسات متفاوتی را تجربه می‌کنند. بجای ابراز آن‌ها و مقابله با احساسات ناخوشایند که آن‌ها را درون خود پنهان می‌کنند. زیرا به نظر می‌رسد که ابراز این‌گونه احساسات ممکن است فرد را به زحمت بیندازد.

در این بازی احساسات در ابتدا پنهان می‌شوند و سپس مثل بازی قایم موشک کودک آن‌ها را پیدا می‌کند و سپس آن احساس مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.
در طول بازی کارت‌ها را کودک پیدا می‌کند، ما آن را تفسیر می‌کنیم و کودک در مورد تجاربی که در مورد این احساس داشته است صحبت می‌کند. هر زمان که کودک کارت لبخند را پیدا کرد علاوه بر اینکه در مورد آن احساس و تجارب مربوط به آن صحبت می‌کنیم یک هدیه به کودک می‌دهیم.

بحث و گفتگو:
این بازی باهدف برقراری تشخیص، ارتباط، بیان هیجانات کودک پایه‌گذاری شده است. برخی کودکان فاقد زبان بیان برای احساسات و هیجاناتشان هستند. این فعالیت به ساختن و بیان و پرورش کلمات مرتبط با هیجان در یک محیط ایمن کمک می‌کند. برای کودکی که از بیان احساسات ناراحت‌کننده اجتناب می‌کند یا آن را پنهان می‌کند این فن می‌تواند تسهیل گر باشد.

بیان و پرورش احساسات برای احساسات معمولی و یا احساساتی که در جهت خاصی هستند (مثل طلاق، مرگ، سوءاستفاده و ...) می‌تواند یک ارتباط حمایتی ایجاد کند. همان طور که در قسمت «شرح بازی» گفته شد کارت لبخند می‌تواند مانند بقیه کارت‌ها پنهان شود و یافتن آن جایزه به دنبال دارد. این کار باعث می‌شود کودک تشویق شود تا این چهره را بر بقیه هیجاناتش مقدم بدارد. چشم‌انداز برنده در بازی می‌تواند مکانیزم دفاعی کودک را کاهش دهد تا مؤلفه های دیگر را به راحتی توضیح دهد و مثال بزند.

به عنوان گزینه تکمیلی می‌توانید در مورد مهارت‌های مقابله با احساسات ناخوشایند با کودک گفتگو کنید.

منبع: بازی درمانی سارا جهانی

اختصاصی همیاری