فرزند 4 ساله‏ ی من، زمینه‏ ی یادگیری آموزش‏های رسمی و سنگین را دارد. آیا این آموزش‏ها برایش ضرر ندارد؟

آموزش رسمی، از 7 سالگی آغاز می‏ شود؛ بنابراین، آموزش‏های رسمی و به ویژه سنگین، در سال‏های پیش دبستانی مطلوب نیست و ممکن است شادابی کودک را از بین ببرد و این مسأله، مشکلاتی را در دوره ی نوجوانی و بزرگسالی برایش فراهم سازد.

اگر آموزش ‏های سنگین، به دین و مذهب ارتباط یابد، و کودک برای آموزش مسائل دینی تحت فشار قرار گیرد، ممکن است در آینده، دچار نوعی دین‏ گریزی و بی‏ رغبتی به انجام فرایض دینی شود؛ پس جدا توصیه می‏ کنم از این گونه آموزش‏ های سنگین بپرهیزید.

آموزش‏های غیر رسمی و سبک در دوران پیش دبستانی مطلوب است؛ به ویژه اگر در قالب بازی، شعر، سرود، نقاشی، معما، بازی با کلمات، جدول‏ سازی، نمایشنامه، فیلم، قصه، خاطره و... القا شود.

در آموزش ‏های غیر رسمی پیش از 7 سالگی نیز باید به اقتضای سن توجه کرد و تا زمانی که کودک، آمادگی نیافته است، از آموزش خودداری شود.

اگر شما بخواهید از پله بالا رفتن را به کودک 1 ساله‏ ی خود بیاموزید، حدود 3 ماه طول می‏ کشد؛ تا همین آموزش برای کودک 2 ساله، یک روزه انجام خواهد شد.

منبع: نسیم مهر، حسین دهنوی