ســـــــــــــلــــــــــ ــــــــــــــــــااااااا اااااااامــــــــــــــــ ــ ))
امیدوارم که حالتون خوب باشه...
ببخشید اگه مدتی چیزی ننوشتم،میخواستم از صمیم قلب از همتون تشکر کنم و بگم که من خیلی خوبم الان 
اوضاع خیلی فرق کرده...داره بهتر میشه...
مدیونتونم...  بهترین آرزوها رو براتون میکنم