مشکلات یا اختلالات یاتروژنیک (iatrogenic disorders or effects) عوارض ناخواسته و غیر عمد روان درمانی هستند که روان درمانگر باعث بوجود آمدن آنها میشود. مثلا درمانگر دارویی تجویز می کند یا تکنیکی به کار می برد که باعث ایجاد تغییراتی در رفتار درمانجو میشود. (در یونان باستان یاتروس به معنای "پزشک" و ژنتیک به معنای "ساختن،زایش" است. بنابراین ، یاتروژنیک به معنای " پزشک زاد" ،" پزشک ساخته" یا "پزشک ساز" می باشد).درمانگر ممکن است متوجه نشود این تغییر رفتار عارضه جانبی (side effect)دارو یا تکنیک مورد استفاده اوست و ممکن است آن را به عنوان یک اختلال مجزا مورد مداوا قرار دهد.برای مثال، یکی از عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی از دست دادن حافظه است و بعضی از روانشناسان به اشتباه فکر میکنند که درمانجو آلزایمر (یا یک بیماری دیگر) نیز دارد.


منبع: آسیب شناسی روانی براساس DSM5، مهدی گنجی