پرسش:
برای خلاصی از بیماری وسواس حركتی (بیماری OCD یا همان تكرار یک حركت) چکار باید کرد؟
پاسخ: دو نوع درمان رفتاری شناختی برای درمان بیماری وسواس جبری (OCD) وجود دارد: مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی (ERP) و درمان شناختی.

ERP (مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی)

این روشی برای توقف تقویت دو جانبه رفتارهای جبری و اضطرابهای ماست. ما می دانیم اگر شما به مدت طولانی در یک موقعیت استرس زا باقی بمانید بتدریج به آن عادت كرده، اضطراب شما از بین می رود. بنابراین شما با موقعیتی كه از آن هراس دارید رو در رو می شوید، اما در عین حال انجام امور جبری تكراری مانند چک كردن مداوم یا تمیز كردن (پیشگیری از پاسخ عملی) را متوقف می كنید و منتظر می شوید تا اضطراب از شما دور شود. معمولا بهتر است این كار را قدم به قدم انجام دهید.

فهرستی از تمام چیزهایی كه در حال حاضر از آنها می ترسید یا اجتناب می كنید را تهیه كنید.
تمام موقعیتها یا افكاری كه كمتر از همه شما را می ترسانند را در انتهای فهرست قرار دهید و بدترینها را در ابتدای آن. سپس از انتها شروع كرده و به سمت ابتدای فهرست بیایید و سعی كنید یک به یک به حل آنها بپردازید. به مورد بعدی صعود نكنید مگر آنكه به قبلی به طور كامل چیره شده باشید. این كار باید روزانه و لااقل یكی دو هفته انجام پذیرد. هر بار لازم است شما این كار را تا وقتی انجام دهید كه مدت زمان اضطرابتان را به كمتر از نصف زمانی كه در بدترین حالت طول می كشد، كاهش دهید - حدود 60-30 دقیقه برای شروع.

دو راه اصلی برای انجام ERP (مواجهه و پیشگیری از پاسخ عملی) وجود دارد:
خویشتن یاری هدایت شده، توصیه های یک كتاب، نوار یا دی وی دی یا برنامه نرم افزاری را دنبال می كنید. اما این بایستی كمتر از روشهای دیگر بكار گرفته شوند، این راه وقتی OCD شما خفیف است می تواند مناسب باشد و شما در خود این اعتماد به نفس را دارید كه روشهای مختلف، كمك به خویشتن را بكار ببرید.

تماس مستقیم و منظم با یك كارشناس به تنهایی یا در یك گروه

این امر می تواند بطور رو در رو یا با تلفن صورت گیرد، معمولا این امر بطور هفتگی یا دو هفته یكبار در آغاز به انجام می رسد و هر جلسه می تواند بین 60 -45 دقیقه باشد. تا 10 ساعت جلسات حضوری برای شروع توصیه می شود، اما ممكن است مدت زمان بیشتری نیاز باشد.
شناخت درمانی


یک روش درمانی روانشناسی است كه به شما كمک میكند به جای تلاش برای خلاصی از افكار مزاحم، عكس العملتان را به آنها تغییر دهید. این روش چنانچه شما افكار مضطرب كننده یا سواسی دارید اما هیچ اقدام جبری برای كسب آرامش انجام نمی دهید، مفید است. این روش می تواند به روش مواجهه و پیشگیری از اقدام عملی (ERP) اضافه شود تا به غلبه بر OCD كمک كند.

درمان دارویی:

حدود شش نفر از ده نفر با درمان دارویی بهبود می یابند. به طور متوسط علائم ایشان به نصف تقلیل می یابد. درمان ضد وسواس حتی با OCD بسیار طول كشیده، به پیشگیری از عود OCD كمک می كند.
متاسفانه نیمی از كسانی كه درمان دارویی را قطع می كنند دوباره علائم بیماری را بعد از چند ماه نشان می دهند. این امر چنانچه درمانی دارویی با درمان رفتارشناختی (CBT) همراه گردد بسیار نامحتمل تر خواهد بود.مشاور پاسخگو: عطاریان

تنظیم: مرکز مشاوره