زنو ST1

Zenvo ST1 $1.2Mخودرویی گران و منحصر به فرد. از این خودروی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری تنها ۳ عدد در سال تولید می شود. صفر تا ۶۰ این ماشین کمتر ۳ ثانیه است.ادامه دارد...