آزمایشگاه روانشناسی


آزمایشگاه روانشناسی محیطی برای خود سنجی در ویژگی های روانی قرار داده شده است و رایگان می باشد.


آزمایشگاه روانشناسی شامل تست های زیر می باشد که شما می توانید خود را بصورت کاملا رایگان در آنها بسنجید.

آزمون آنلاین انگیزه ی پیشرفت
آزمون آنلاین تست خلاقیت
آزمون آنلاین مقیاس عشق
آزمون آنلاین مقیاس صمیمیت
آزمون آنلاین تشخیص هیجانات و احساسات
آزمون آنلاین اعتیاد به اینترنت
آزمون آنلاین شخصیت شناسی
آزمون آنلاین اضطراب
آزمون آنلاین افسردگی
آزمون آنلاین اعتماد بنفس
آزمون آنلاین تعیین سبک شوخ طبعی
آزمون آنلاین پرخاشگری
آزمون آنلاین خودسنجی برای اختلال اضطراب اجتماعی
آزمون آنلاین خود سنجی برای اختلال استرس پس از ضربه
آزمون آنلاین چک لیست بهداشت روانی
آزمون آنلاین خودسنجی برای وسواس
آزمون آنلاین سنجش رفتار کودک
آزمون آنلاین شکیبایی
آزمون آنلاین تیپ شخصیتی
آزمون آنلاین مقیاس نگرانی
آزمون آنلاین مقیاس تنظیم خلق منفی
آزمون آنلاین مقیاس سخت کوشی
آزمون آنلاین مقیاس سنجش رفتار قاطعانه
آزمون آنلاین قدرت تخیل