سلام
مطمئنا الان مساله زندگی شما به گونه ای شده که فقط با حرف نمیشه حل کرد. باید وارد عمل بشید. و این عمل فعلا از جانب شماست. مطمئنا با زیرکی تمام میتوانید همسرتان را متوجه اشتباهش کنید و افسار زندگیتان را دست بگیرید، اما دقت کنید که این مساله زمان بر است و نیاز به همکاری و صبوری شما دارد.
مساله دومی که مطرح کردید درباره عکس ها بود. فعلا درباره این موضوع عکس العمل خاصی نشان ندهید. چون آنقدر درباره مسائل ریز و درشت که حق با شما بوده یا نبوده، حساسیت نشان داده اید که همسرتان هم به اندازه شما حساس شده. به قول خودمان باید بگذارید آب ها از آسیاب بیفتد. خب بعدش چه کنید؟
حتی اگر عکسی در گوشیش دیدی طوری وانمود کن که ندیدی. طوری وانمود کن که بهش اطمینان داری. نشون بده که از کنار ایشان بودن احساس رضایت داری (حتی اگر اینطور نباشه). بعد یکبار که شرایط همسرتان مساعد بود، گوشی موبایلتان را بیاورید و یک عکس گل یا حتی عکس همسرتان یا هر عکس زیبای مناسب را به همسرتان نشان دهید و بگویید آیا این مناسب است برای اینکه صفحه اول گوشیم بذارم.!؟! بعد چند مدت دوباره همین کار را تکرار کن. اما اینبار بعدش با لحن خیلی خیلی مهربانانه بگو یکی از دوستان (یا هرکس ناشناس دیگه) ترجیح میده صفحه اول گوشیش عکس بازیگرا باشه. ولی من دوست نذارم. به طور غیر مستقیم یه چیزایی رو داری بهش میفهمونی.
باید زرنگ باشی. باهاش مهربان باش. دعوا نکن. خودتو کنترل کن.
ان شالله که با درایت مشکلت مرتفع بشه.