آهنگ قدیمی و دلنشین از جواد بدیع زاده به نام

"یکی یه پول خروس"


متن آهنگ "یکی یه پول خروس" :
از قند و شکر ساخته‌ام جوجه خروس
باباجان، یکی یه پول خروس
ماماجان، یکی یه پول خروس
آقایان یکی یه پول خروس

به‌ به، به‌ به، به‌ به
به ‌به چه خروسی، چه قشنگ است و ملوس
باباجان، یکی یه پول خروس
آقایان، یکی یه پول خروس
ماماجان، یکی یه پول خروس

آفتابه لَگَن، گلاب، شکر، آوردم
آقایون صنعت کردم
باباجون خدمت کردم
بر فرقِ عروسک زده‌ام پر طاووس
باباجان، یکی یه پول خروس
آقایان، یکی یه پول خروس
ماماجان، یکی یه پول خروس

وق ‌وق صاحاب و النگو و نی ‌لبکه
اِی بچۀ لجوج
اِی اَجوج مَجوج (یاجوج و ماجوج)
دیگر مخور از گرانی مرغ افسوس
باباجان، یکی یه پول خروس
آقایان، یکی یه پول خروس
ماماجان، یکی یه پول خروس

از این و از اون هرچه سماور بخرم
کوچولو سماورم دارم
بی ‌آتش جوشش می‌آرم!
کز صنعت من مات شود کُلِ نُفوس
باباجان، یکی یه پول خروس
آقایان، یکی یه پول خروس
ماماجان، یکی یه پول خروسلینک دانلود