و من شر حاسد اذا حسد (فلق/5)


یک مشت سوزن ،سنجاق،تیغ،میخ اگر توی یک نایلون بریزی ،غیر از این است که سوراخ سوراخ میشود!!!

باور کن حسادت، مثل همان سوزن و تیغ است.....اول خودت را از پا در می آورد .به همین خاطر بود که امیرالمومنین (ع)فرمود:

"سلامتی تن در کم کردن حسادت است."


هرچه حسادت کمتر ،تن هم سالم تر . مثل دو کفه ترازو ،هر چه آن کفه پایین تر ،آن کفه دیگر بالاتر..........................