خیلی ممنونم از اینکه جواب منو دادین...اینجا جایگاهی هست که ادم میتونه حرفهای دلش رو بگه و کمی سبک شه...گوشهایی که بدون پیش داوری گوش میدن و فکری که جواب میده