منایع دکترای سم شناسی این دوتا درس بود 1 - سم شناسی 2 - داروشناسی
حالا اومدن درس سم شناسیو حدف کردنو بجاش این درسارو گذاشتن : فارماسیوتیکس - فارماکوگنوزی - درمان شناسی - شیمی دارویی - فارماکولوژی
حالا من باید با این منایع چکار کنم ؟ 4تا منیع سخت که من فقط فارماکولوژیشو بلدمو تو دانشگاه پاس کردم .بقیه درسارو پاس نکردمو نداشتیم
حالا با این وضع چجوری میشه بخونم ؟ چکار کنم ؟ چه خاکی بریزم سرم؟ بدبختمون کردن بخدا جای من بودید چکار میکردید؟