به گزارش وب دا، كارشناس مسوول بهداشت روان مركز بهداشت استان یزد ضمن بیان این مطلب در خصوص روشهای فرزند پروری به استفاده درست از روش محروم سازی موقت اشاره كرد و اظهار داشت: روش استفاده از اتاق خلوت یا محروم سازی موقت یا زمان اخراج برای عدم اطاعت از دستورات توصیه می شود و این روش بدین معناست كه كودك در یك مكان بدون سرگرمی به مدت چندین دقیقه تنها گذاشته شود و هر گونه توجه از وی گرفته شود.
فاطمه زارع در خصوص اجرای محروم سازی موقت و موثر گفت: ابتدا باید یك مكان خلوت در خانه انتخاب شود و این مكان باید دور از اسباب بازی، مردم، پنجره، رادیو، تلویزیون، وسیله شكستنی و هر چیز دیگری باشد كه كودك از آن لذت می برد.
وی با بیان اینكه در بكار بردن این روش، هدف گرفتن توجه از كودك است نه ترساندن وی، گفت: حمام، صندوقخانه و اتاق تاریك برای اتاق خلوت مناسب نیستند و بطور كلی هر محلی را كه انتخاب می كنید چراغش را خاموش نكنید چرا كه كودك را می ترساند
زارع در خصوص سلسله مراتب برای موثر بودن محروم سازی بیان كرد: یك دستور خوب كه ساده و واضح باشد به كودك بدهید، اگر بعد از 5 ثانیه دستور را انجام نداد یك اخطار بدهید و دوباره دستور را تكرار كنید سپس اگر بعد از 5 ثانیه باز هم اطاعت نكرد می گویید «چون این كار را نكردی باید به اتاق خلوت بروی.»
وی افزود: بدون بحث كردن، سخنرانی كردن و سرزنش كردن، دست كودك را گرفته و به سمت اتاق خلوت ببرید. فریاد زدن، اعتراض كردن و قول دادن به اطاعت كردن را نادیده بگیرید. به او بگویید روی صندلی بنشیند و وقتی كه او ساكت نشست زمان را شروع كنید (یك دقیقه برای هر سال سن كافی است).
این روانشناس ادامه داد: زمانی كه مدت زمان به اتمام رسید، به شرط اینكه 30 ثانیه آخر را آرام بوده باشد، به طرف وی برگردید و بگویید زمان اتاق خلوت تمام شده است. مجددا دستور اولیه را از وی بخواهید كه انجام دهد اگر كودك باز هم اطاعت نكرد مجددا و را به اتاق خلوت ببرید.
كارشناس مسئول بهداشت روان مركز بهداشت استان یزد خاطرنشان كرد: زمانی كه به كودك می گویید باید به اتاق خلوت برود ممكن است بلافاصله دستور اولیه مورد نظر شما را انجام ندهد با این وجود شما تسلیم نشوید بلكه او را به اتاق خلوت بفرستید چرا كه در غیر این صورت باعث بد آموزی كودك می شود.
منبع:
وب دا