الله اکبر از دست بعضی ها. لطفا به توصیه همکارم توجه بفرمایید. پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش مربوطه اعلام کنید تا در صورت امکان در تغییرات جدید انها را مد نظر قرار بدیم. گرچه کلیت تصمیمات گرفته شده. ولی جهت تصمیم گیری نهایی انشالله پیشنهادات منطقی و شرعی دوستان هم اعمال خواهد شد.
با تشکر تاپیک بسته میشود.