بررسی خواب (Sleep Study) شامل آزمون هایی است که از وضعیت بدن در حالت خواب گرفته می شود. معمولا این مطالعات بدین منظور انجام می شوند تا مشخص شود چه چیزی موجب مشکلات خواب شما شده است. بررسی های خواب همچنین ممکن است مراحل خواب شما را بررسی کنند. به طور کلی دو نوع خواب داریم: خواب با حرکات سریع چشم (REM) و خواب بدون حرکات سریع چشم (NREM). به طور معمول در طول خواب، تناوب این دو مرحله، 4 تا 5 بار اتفاق می افتد. به هم ریختن ریتم این مراحل، ممکن است خوابیدن را برای شما دشوار کند. بررسی های معروف خواب عبارت اند از:

1) پلی سومنوگرافی: این تست، عملکردهای گوناگون بدن را در حین خواب بررسی می کند، از جمله فعالیت مغز، حرکت چشم، سطح اکسیژن و کربن دی اکسید خون، ریتم ضربان قلب، نرخ و ریتم تنفس، جریان هوا در بینی و دهان، خروپف، حرکات عضلات بدن، و حرکات شکم و سینه؛

2) آزمون نهفتگی خواب چندگانه (MSLT). این تست مشخص می کند که به طور متوسط چقدر طول می کشد تا خوابتان ببرد. این تست همچنین مشخص می کند، که در شروع خواب وارد مرحله REM یا NREM می شوید. این تست، برای بررسی خواب آلودگی شدید روزانه و نارکولپسی استفاده می شود.3) تست حفظ حالت بیداری (MWT). این تست به بررسی این می پردازد که در زمانی که انتظار می رود بیدار باشید، آیا می توانید بیدار بمانید؛ اگر پزشک شما در مورد این که ساعت درونی بدن شما متناسب با فعالیت های شما عمل می کند، تردید داشته باشد (یعنی زمانی که ممکن است دچار اختلال کار شیفتی، تأخیر جت، یا هر اختلال چرخه خواب دیگر شده باشید) ممکن است از شما بخواهد تست اکتی گرافی بدهید. برای این تست، شما دستگاهی شبیه ساعت را به مچ دستتان می بندید. این دستگاه، حرکات شما در زمان خواب و بیداری را ثبت می کند. این دستگاه به پزشک شما کمک می کند که تشخیص دهد که چه زمانی از روز بیدار و چه زمانی خواب بوده اید. این مطالعات، معمولا در آزمایشگاه خواب انجام می شود، اما همانطور که گفتیم ابزارهای آزمون خواب، ممکن است مانند اکتی گراف قابل حمل باشد و شما بتوانید آن ها را به خانه ببرید. به طور خلاصه بررسی ها خواب به منظور سنجش آپنه خواب، خروپف شدید، مشکل در بیدار ماندن مانند حمله خواب، مشکلات رفتاری زمان خواب مانند خوابگردی، وحشت شبانه، یا خیس کردن جا، مشکل در به خواب رفتن مانند بی خوابی، مشکل در ریتم شبانه روزی یا حرکت دوره ای اندام ها مورد استفاده قرار می گیرند.منبع: