در بین اختلالات جنسی با اختلالی مواجه هستیم به نام " اختلال جنسی پیر دوستی " که نوعی گرایش جنسی است که در دختران و پسران جوان به وجود می‌آید و تمایل آن‌ها را برای همیشه معطوف به جنس مخالف مسن می‌دارد و در موارد زیادی این تمایل با خشونت های آزارگرایانه و سادیستیک همراه است. به تعبیری دیگر آن عشق وعلاقه افراد جوان است به افراد مسن و پیر، البته گزارش هایی مبنی بر وچود این اختلال در بین همجنس گرایان مرد (gay) نسبت به افراد مسن همجنس خویش نیز وجود دارد .
پیردوستی به تلاش برای یافتن شریک جنسی پیرتر گفته می‌شود. معادل لاتین این اصطلاح یعنی Gerontophilia از دو واژه یونانی geron به معنای پیرمرد یا پیرزن و philie به معنای عشق ساخته شده‌ است. واژه های تخصصی تر این اختلال عبارتند از: alphamegamiaکه گرایش جنسی به سمت مرد مسن را بیان می کند و anililagnia گرایش جنسی را به سوی زن مسن. برخی افراد به افراد مسن تر از خود علاقه مند هستند. جنبه قابل اعتماد بودن و ابتکار افراد مسن اغلب از دلایل پیردوستی است، خصوصاً در این عصر و در نسل جوان تمایل برای ازدواج با افراد بسیار مسن تر از خود رو به فزونی نهاده است و شاید بتوان مهمترین دلیلش را ناامنی های اقتصادی و اجتماعی و بلوغ عاطفی دیررس دانست که این نقیصه در پسران بیشتر نمود دارد. این اختلال بیشتر در فرهنگ ها و جوامعی بروز می کند که افراد مسن از وجاهت، مقبولیت و قدرت بیشتری برخوردارند.
شیوع این اختلال بیشتر در کسانی است که به نوعی کودکی خود را در دامان والدین ناامنی سپری کرده اند ودر واقع این افراد ناخودآگاه متمایل به ازدواج با کسانی می شوند که هم نقش همسرشان را ایفا نماید و هم نقش پدر برای دختران و یا مادر برای پسران.
این اختلال را باید از ازدواج های سنتی و فرهنگی، قبیله ای و ... که به دلایلی غیر از تمایلات پیردوستی بین افراد جوان و مسن صورت می پذیرد متمایز دانست .از آنجا که این کشش و تمایل یک ریشه ناخودآگاه خصوصا مرتبط به دوران کودکی دارد، با گذشت زمان و خصوصا زمانیکه به ورطه های خودآگاه فرد میرسد ممکن منجر به بروز کشمکش ها و مشاجراتی بین هر دو طرف باشیم. با گذشت زمان سوء ظن و فروپاشی از طرف شریک مسن بر کل رابطه سایه می افکند.


منبع: وبسایت روانشناسی و سینما
نویسنده : دکتر غلامرضا گرشاسبی

یه کم خلاصه تر