پسر پیش دبستانی ‏ام با چاقو دیگران را تهدید می‏ کند. با او چگونه برخورد کنم؟

این رفتار، ریشه ‏هایی دارد:

1. تثبیت و تقویت رفتار در کودکی: این احتمال وجود دارد که در 2 یا 3 سالگی، چاقویی را برداشته و به سوی شما حمله کرده است و شما با اظهار خوشحالی و خنده، این رفتار را در او تثبیت کرده‏اید. به پدران و مادران عزیز توصیه می‏کنم در این گونه موقعیت‏ها، مغلوب احساسات خود نشوند و فرزند خود را با نرمی و عطوفت، از عمل ناپسند باز دارند.
2. جلب توجه: با توجه به نیاز فطری کودک به توجه، احتمال می‏دهم با این کار می‏خواهد خود را نشان دهد و توجه شما و دیگران را به خود جلب کند. در چنین موقعیتی به او بی‏توجهی کنید. مطمئن باشید چاقو را در قلب شما فرو نخواهد کرد و به شما یا دیگران صدمه نمی‏زند (البته اگر مشکلی در سیستم عصبی و مغزی نداشته باشد). اگر احتمال خطر، جدی است، به شکل فیزیکی و بدون سخن، چاقو را از او بگیرید.
3. فیلم‏های خشن: در موارد بسیاری، کودکان از فیلم‏های خشن تقلید می‏کنند؛ پس زمینه‏ی دیدن این گونه فیلم‏ها را از بین ببرید.
4. احساس ناتوانی و جبران: گاهی برای اثبات قدرت و پوشاندن ناتوانی‏ها، چنین رفتاری را نشان می‏دهد. او را سرزنش نکنید و القائات منفی بی‏ارزشی، ناتوانی، بی‏عرضگی و... را از بین ببرید.

چـنـد توصیـه

أ. چاقوها را از دسترس او دور کنید.
ب. در موقعیت‏های مناسب و عاطفی (ر.ک: پرسش 19) ، زشتی این رفتار را به او گوشزد کنید.
ج. از طریق داستان، او را با پیامدهای این عمل آشنا سازید.
د. در صورت قطع رفتار، از تشویق و تحسین او غافل نشوید. نگویید از این که چاقو را کنار گذاشتی متشکرم؛ بلکه بگویید: خوشحالم که خواسته‏ات را آرام می‏گویی.
ه. در صورت استمرار این رفتار، با قاطعیت، او را تهدید کنید.
و. محرومیت از دیدار همسالان، ساز و کار باز دارنده‏ی خوبی است.
نسیم مهر؛ حسین دهنوی