حلقه را به دور بطری احساس بینداز
نوع بازی: فردی

اهداف:
• افزایش واژگان برای بیان احساسات
• افزایش تشخیص و بیان 4 احساس

وسایل لازم:
• 4 بطری پلاستیکی
• مقداری برنج، شن، یا لوبیا
• 4 چهره کشیده شده روی کاغذ که نشان‌دهنده هیجانات مختلف هستند از هر کدام دو تا (در اینجا ارائه می‌شود).
• 4 حلقه لاستیکی


پیش آمادگی:
بطری‌ها را شسته و خشک‌کنید سپس داخل آن‌ها را با قیف باکمی شن، لوبیا، یا برنج تا نیمه پر کنید. سر بطری‌ها را محکم با چوب‌پنبه ببندید. اگر برچسبی روی بطری‌ها هست آن را بکنید و از هر چهره دو تا روی کاغذ رنگی پرینت بگیرید، هر احساس باید رنگی متفاوت داشته باشد. اطراف شکلک‌ها را قیچی کنید و دو طرف بطری بچسبانید.

با لوله لاستیکی حلقه‌هایی درست کنید. می‌توانید این کار را با بشقاب یک بار مصرف هم انجم دهید به این ترتیب که دایره وسط آن را ببرید.

شرح:

به کودکان بگویید: بطری‌ها را در محیط باز قرار دهید و چند متر دور تر از بطری‌ها بایستید. کودک باید سعی کند از فاصله حلقه‌ها را دور بطری‌های احساس بیندازد. وقتی کودک حلقه را به دور بطری انداخت باید اسم آن احساس را بگوید سپس در مورد آن احساس بحث می‌شود. مثلاً به کودک بگویید چه زمان‌هایی این احساس را داشته‌ای؟
به ما نشان بده چهره خودت چگونه می‌شود وقتی چنین احساسی را داری؟
تشخیص و بیان احساسات در حالت عادی ممکن است برای کودک کمی مشکل و تهدیدآمیز باشد. این بازی یک فعالیت تفریحی و جذاب برای کودک است که می‌تواند به راحتی بگوید چه زمان‌هایی درگیر چه احساساتی می‌شود.
اگر مشاهده کردید که کودک از انداختن حلقه به سمت احساسی خاص دوری می‌کند باید کشف کنید که کودک درگیر آن احساس خاص می‌باشد؟ و او را آزار می‌دهد؟بحث و گفتگو:

این بازی می‌تواند برای نشان دادن احساسات خاصی مناسب باشد. برای مثال ممکن است کودکی از اینکه پدر و مادرش جدا شده‌اند ناراحت باشد. این بازی می‌تواند به صورت خانوادگی اجرا شود تا هرکس در مورد احساساتش در مورد وقایع اتفاق افتاده در خانواده صحبت کند.


منبع: بازی درمانی سارا جهانی

اختصاصی همیاری