تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)

تالار همیاری نسبت به محتویات تبلیغات مسئولیتی ندارد.

تبلیغات ads مشاوره قبل از ازداج مشاوره تلفنی شبانه روزی
پرسشنامه شخصیت نئو زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:محسن عزیزی
آخرین ارسال:محسن عزیزی
پاسخ ها 1

پرسشنامه شخصیت نئو

حالت موضوعی | حالت خطی
 1. ارسال:1#
  محسن عزیزی آواتار ها
  پاسخ دهنده عزیز لطفا هر یک از جملات را بخوانید و میزان مخالفت یا موافقت خود با هر گزینه را با گذاشتن علامت ضربدر (×) در خانه مربوط مشخص سازید.
  کاملا موافقم
  موافقم
  نظری ندارم
  مخالفم
  کاملا مخالفم
  1- فرد نگرانی نیستم
  2- دوست دارم در اطرافم افراد زیادی باشند
  3- دوست ندارم اوقات روزانه ام بیهوده تلف شود
  4- موقع ملاقات با هر فردی سعی می کنم که برخورد مودبانه ای داشته باشم
  5- وسایل مربوط به خودم را تمیز و پاکیزه نگه می دارم
  6- غالباٌ در رابطه با دیگران احساس حقارت می کنم
  7- زود به خنده می افتم
  8- هنگامی که در ارتباط با انجام کاری راه درست آنرا پیدا می کنم ، آن راه را همیشه مورد ادامه می دهم
  9- اغلب با فامیل و همکارانم وارد بحث شده و مشاجره می کنم
  10 وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در سر جایشان نگذاشته ام صرف می کنم
  11 وقتی که تحت فشار روانی شدیدی قرار می گیرم احساس می کنم که دارم خرد می شوم
  12 به خودم مخصوصأ احساسات و عواطف درونی ام توجه نمی کنم
  13 موقع روبرو شدن با نقش و نگاره های موجود در زمینه های هنری و طبیعت، متحیر می شوم
  14 بیشتر مردم فکر می کنند که من فردی خود خواه هستم
  15- من در زندگی شخصی منظم نیستم
  16 به ندرت احساس غمگینی و تنهایی می کنم
  17 واقعأ از صحبت کردن با مردم لذت می برم
  18 به اعتقاد من هدایت افراد در جهت بحث و کفتگو موجب گمراهی آنان می گردد
  19 ترجیح می دهم به جای رقایت با دیگران با آنها همکاری کنم
  20 - تلاش می کنم تکالیفی که بر عهده من گذاشته می شود را با دقت انجام دهم
  21 اغلب احساس تنش و نگرانی می کنم
  22 چیزی را که عملی و امکان پذیر است ترجیح می دهم
  23 شعر بر روی من اثر کمی دارد
  24 نسبت به قصد و نیت دیگران بدبین هستم
  25 برای خود اهداف روشنی دارم
  26 اغلب اوقات احساس بی ارزشی می کنم
  27 ترجیح می دهم کارهایم را به تنهایی انجام دهم
  28 اغلب غذاهای جدید و اشتها آور را امتحان می کنم
  29 به اعتقاد من بیشتر مردم در صورت اجازه از شما سوء استفاده می کنند
  30 بازدهی ام پایین است
  31 به ندرت احساس وحشت یا اضطراب می کنم
  32 اغلب احساس می کنم که سرشار انرژی هستم
  33 به احساسات و عواطفم که ناشی از محیط ها و شرایط متفاوت است به ندرت توجه می کنم
  34- می دانم که بیشتر مردم من را دوست دارند
  35- به سختی کار می کنم تا به اهداف خود برسم
  36 - اغلب به خاطر نوع برخوردی که مردم با من دارند ، خشمگین و عصبانی می شوم
  37 شخصی بسیار جسور و با نشاط هستم
  38 به اعتقاد من باید در تصمیم گیری های اخلاقی پیرو مراجع مذهبی مان باشیم
  39- بیشتر مردم فکر می کنند که من شخصی سرد و حسابگر هستم
  40 موقعی که قول یا تعهدی می دهم، همواره به آن عمل می کنم
  41- غالبأ وقتی که کارها به خوبی پیش نمی رود ناامید می شوم هیجانی شدیدی به من دست می دهد
  42 شخصی خوش نیت و با نشاط نیستم
  43 گاهی اوقات که شعری می خوانم یا یک اثر هنری را تماشا می کنم هیجانی شدیدی به من دست می دهد
  44- آینده نگری برایم سخت است
  45- گاهی اوقات آنطوریکه باید قابل اعتماد و معتبر نیستم
  46- به ندرت غمگین یا افسرده هستم
  47- زندگی ام بسیار سریع می گذرد
  48 - علاقه به اندیشیدن در رابطه با سرنوشت را ندارم
  49 سعی می کنم جدی باشم
  50 - شخصی خلاق و فعال هستم
  51- غالبأ احساس درماندگی می کنم
  52- شخصی فعال هستم
  53 - زیاد کنجکاو هستم
  54 اگه کسی به من علاقه نداشته باشد سعی می کنم آن را بفهم
  55 فاقد نظم و ترتیب هستم
  56 در اغلب اوقات چنان شرم سار می شوم که دوست دارم خودم را پنهان کنم
  57 ترجیح می دهم که راه خودم را خودم تعین کنم
  58 از کلنجار رفتن با نظریه ها و عقاید انتزاعی لذت می برم
  59 سعی می کنم هر کاری را در حد اعلای خود انجام دهم
  60 تمایل دارم به طور ماهرانه از دیگران برای رسیدن به اهدافم استفاده کنم

  پرسشنامه شخصیت نئو (NEO-PIR ): اين پرسشنامه داراي 60 سوال با مقياس پنج امتيازي ليكرت است که پنج عامل نوروتيسم (اضطراب،تنش، ترحم جویی،خصومت،تکانشوري،افسردگی و عزت نفس پایینبرون گرايي (مثبت بودن،جرات طلبی، پرانرژي بودن وصمیمی بودن)،گشودگي به تجربه یا انعطاف پذیری (کنجکاوي،عشق به هنر،هنرمندي و خردورزي)،توافق پذیری (بخشندگی، مهربانی،سخاوت،همدلی و همفکري،نوع دوستی،و اعتمادورزي)و وجدان گرایی (منظم بودن،کارا بودن، قابلیت اعتماد و اتکا،خودنظم بخشی،پیشرفت مداري، منطقی و آرام بودن) را شامل می شود. پژوهش هاي متعدد انجام شده در خارج کشور پايايي و اعتبار مقياس شخصيتي NEOPI-R را مورد تاييد قرار داده اند (کاستا و مک کراي 1992). در يک پژوهش طولي 7 ساله، ضرايب پايايي 51/0 تا 82/0 برای زير مقياس ها به دست آمد (کاستا و مک کراي، 1992). همچنین مک کرای و کاستا (2004) در مطالعه ای بر روی 1492 نفر پایایی این پرسشنامه رابه روش آلفای کرونباخ برای پنج عامل نروتیسم،برونگرایی، پذیرش،توافق پذیری و وجدان گرایی به ترتیب 86/0، 80/0، 75/0، 69/0 و 79/0 گزارش کردند. به علاوه در مطالعه آنها همبستگی این آزمون را با آزمون نئو240 سوالی برای پنج عامل توافق پذیری، گشودگی به تجربه، برون گرایی، نروتیسم و وجدان گرایی به ترتیب 83/0، 83/0، 91/0، 76/0، 86/0 محاسبه شد. مطالعات انجام شده در مورد ويژگي هاي روانسنجي اين مقياس در نمونه هاي ايراني ضرايب پايايي ابعاد اصلي آزمون را از 53/0 تا 87/0 گزارش کرده اند (حق شناس، 1378؛ گروسي فرشي، 1380). گروسی فرشی و همکاران (1380)بااستفاده ازروش همسانی درونی،ضریب پایایی ابزار رابراي عوامل اصلی نروتیسم،برونگرایی،بازبودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان گرایی به ترتیب 86/0، 73/0، 56/0، 68/0 و 87/0 برآورد کردند.حق شناس (1388) درتحقیق خود ضریب همبستگی بین نمره های شاخصهای توافق پذیری، گشودگی به تجربه، برون گرایی، نروتیسم و وجدان گرایی به ترتیب 92/0، 90/0، 91/0، 77/0 و 87/0 گزارش کرد.

  منابع:
  McCrae, R., Costa, P. (2004). Personality in adulthood. New York: Guilford Press


  Costa, p., McCrae, R. (1992). Revised NEO Personality Inventory (and NEO Five-factor Inventory: Professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources

  حق شناس، حسن. (1387). هنجاريابي آزمون شخصيتي نئو (فرم تجديد نظر شده). انديشه و رفتار.28، 47-38. گروسي فرشي، ميرتقي. (1380). هنجاريابي آزمون شخصيتي NEOPI-R و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجویان دانشگاه هاي ايران. پايان نامه دکتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

  اختصاصی همیاری
  ویرایش توسط محسن عزیزی : 2015_07_13 در ساعت 00:50
  از امام علی علیه السّلام پرسيدند «خير» چيست؟ فرمود:

  خوبى آن نيست كه مال و فرزندت بسيار شود، بلكه خير آن است كه دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در ميان مردم سرفراز باشى، پس اگر كار نيكى انجام دهى شكر خدا به جاى آورى، و اگر بد كردى از خدا آمرزش خواهى. در دنيا جز براى دو كس خير نيست: يكى گناهكارى كه با توبه جبران كند، و ديگر نيكوكارى كه در كارهاى نيكو شتاب ورزد.


  نهج البلاغه، حکمت 94
  پاسخ با نقل و قول

 2. پرسشنامه شخصیت نئو  سپاس شده توسط niloofarabi

کاربران دعوت شده

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •