coping skills or coping strategies:


مهارت های سازگاری ، مهارت های مقابله ای ، استراتژی های کنار آمدن .

کوپینگ ریشه یونانی دارد و به معنای مشت زدن است. به طور کلی coping skill یعنی فرد تا چه اندازه مهارت دارد به مشکلات مشت بزند و به قول فارسی زبانان ، با آنها دست و پنجه نرم کند و نهایتا بر آن پیروز شود یا حداقل با آنها کنار بیاید.
توجه داشته باشید که فرد ممکن است بر خود مشکل پیروز شود اما بر علت آن پیروز نشود.