مقصود از «روش الگویی» در تربیت دینی چیست؟

روش الگویی، یعنی الگوها (پدر، مادر، معلم، مربی و...) خوب باشند؛ به مسائل دینی و انسانی اهمیت دهند؛ عباداتشان را به موقع و با کیفیت انجام دهند؛ در خدمت به دیگران بشتابند؛ حقوق دیگران را رعایت کنند؛ به بزرگسالان احترام بگذارند؛ از محرمات الاهی بپرهیزند؛ اهل راز و نیاز با خدا باشند و....

اگر چنین شود، خود بهترین آموزش است. والدینی که خود به ارزش‏ها عمل می‏ کنند، نیاز چندانی به گفتار و تذکر ندارند، و اگر عمل نکنند، گفته‏ هایشان هیچ گونه اثری نخواهد داشت.

خشک ابری که بود ز آب تهی‏ ناید از آن صفت آب دهی‏

اگر خشک ابری بدون باران باشیم، چگونه می‏ توانیم بر سر دیگران بباریم؟!

حضرت صادق 7 می‏فرماید: کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم. [1] مردم را با غیر زبانتان [ با عملتان به سوی خدا ] بخوانید.

یکی از ویژگی‏های جالب حضرت امام خمینی 1 رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، همین بوده که چندان تذکر نمی‏داده؛ بلکه منش و رفتار آن بزرگوار درس‏ آموز بوده است.

یک ضرب المثل عربی می‏گوید: اگر پدر پیاز، و مادر سیر باشد، چگونه می ‏توان انتظار داشت که فرزند آنان، رائحه ‏ی خوشی داشته باشد.[2][1] ـ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 246.

[2] ـ حسین سیدی، یک شاخه گل مینا، ص 52.نسیم مهر؛ حسین دهنوی