برای از بین بردن ترس کودکان خردسال چه کنیم؟

یکی از راه‌های بسیار خوب، شیوه‌ی «بازی» است. بازی‌هایی وجود دارد که می‌توان با توجه به سن کودکان در تاریکی انجام داد.

1. بازی گرگم به هوا: خوب است والدین (پدر و مادر) لحظاتی چراغ را خاموش کنند و این بازی را در تاریکی انجام دهند؛ البته مدت زمان آن باید کوتاه باشد و حساب شده انجام شود. باید بازی را در قسمتی از اتاق آغاز کرد که روشن است و کسانی که می‌خواهند پنهان شوند و کودک، آن‌ها را بیابد، باید به اتاقی تاریک بروند و کودک آن‌ها را در اتاق تاریک پیدا کند و کم‌کم با تاریکی انس بگیرد.

2. بازی ایجاد سایه با انگشتان: این بازی برای کودکان خردسال جذاب است. چراغ اتاق، خاموش، و شمعی روشن می‌شود و پدر یا مادر در مقابل نور شمع، با انگشتان خود، روی دیوار سایه می‌اندازند. می‌شود سایه‌های گوناگونی ایجاد کرد که کودک، آن‌ها را دوست دارد.

3. پلیس بازی: پدر و کودک، در اتاق تاریک، پلیس بازی می‌کنند. چراغ خاموش می‌شود؛ چراغ قوه‌ای را در دست می‌گیرند و به دنبال شی‌ء گمشده‌ای می‌گردند؛ البته نباید دنبال مجرم، دزد، هیولا و موجودات خیالی باشند که ممکن است: ترس دیگری در کودک ایجاد شود.نسیم مهر؛ حسین دهنوی