تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)
  
  

مشاهده RSS Feed

rahaii

«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق

به این مطلب امتیاز بدهید
تا ديروز صحبت از بي--پولي و اعتياد بود، اما حالا صحبت از فساد اخلاقي است. تا ديروز به زبان آوردن واژه فساد قبح داشت، اما حالا رئیس مرکز مطالعات و پژوهش--های وزارت ورزش و جوانان كه حرفش حكم سند دارد و بايد دست به عصا اظهارنظر كند، ملاحظات را كنار مي--گذارد و از فساد اخلاقي و رواج آن بين زوج--هاي جوان حرف مي--زند.
محمدتقي حسن--زاده از پژوهشي مي--گويد كه حقايق پنهان را آشكار كرده، زواياي پنهان طلاق--ها را بيرون كشيده و نشان داده كه برخلاف تصور مرسوم، فقط بي--پولي، موادمخدر، دخالت بيجاي خانواده--ها يا خامي زوج--ها نيست كه پرونده--اي جديد براي طلاق باز مي--كند؛ بلكه تمايل جوان--ها به داشتن روابط بيرون از چارچوب خانواده كه او نامش را فساد اخلاقي مي--گذارد، علت اصلي وقوع بيشتر طلاق--هاست.
گفت--وگوي حسن--زاده جند نكته كليدي ديگر هم دارد. اول آنجا كه مي--گويد طلاق--هاي عاطفي بين زوج--هاي ايراني روندي صعودي را آغاز كرده، دوم آن--كه تاكيد مي--كند بيشترين درخواست--هاي طلاق از سوي زنان است و سوم اين--كه استان--هاي تهران، خراسان رضوي و فارس در صدر جدول طلاق قرار دارد.
وقوع طلاق--هاي عاطفي بين زوج--هاي ايراني؛ چه آنها كه جوانند و اول راه و چه بين آنها كه سابقه ازدواجشان به چند دهه مي--رسد، موضوعي رايج و ملموس است. اين--كه زنان نيز بيشترين درخواست--هاي طلاق را دارند هم موضوعي تازه نيست، اما اين--كه او نام سه استان صدر جدول طلاق را اعلام مي--كند و همزمان از رواج طلاق به خاطر برقراري روابط موازي با زندگي زناشويي حرف مي--زند، اين گمان را تقويت مي--كند كه بيشترين روابط غيراخلاقي در سه استان نام برده شده، برقرار است.
البته اين موضوع جاي بحث و بررسي جامعه--شناسانه دارد و شايد بتوان اين--گونه تحليل كرد كه مردم بومي استان لزوما به اين سمت نمي--روند، اما چون اين استان--ها وسيع و مهاجرپذيرند، به اين علت بيشتر درگير پديده طلاق و بروز ناهنجاري--هاي اخلاقي هستند.
مردان تحصيلكرده شهري در صدر

قرار نيست واژه--هاي اين نوشتار، گروه وسيعي از مردم را به جبهه--گيري وادارد، چون قرار نيست در اين مقوله، تر و خشك باهم سوزانده شود، اما تا آنجا كه به فردي همچون دكتر سيدمحمدصادق مهدوي، جامعه--شناس خانواده كه نتايج پژوهش وزارت ورزش و جوانان را تا حد زيادي منطبق بر واقعيت مي--داند مربوط است، احتمال درگير شدن مردان در روابط خارج از چارچوب خانواده بيشتر از زنان است.او گفت حرفش اين است كه نمي--توان همه افراد جامعه را با يك چوب زد، اما جامعه--شناسان خانواده كه زندگي--هاي زناشويي در ايران را رصد مي--كنند، به اين نتيجه رسيده--اند كه مردان بيشتر از زنان، شهري--ها بيشتر از روستايي--ها و تحصيلكرده--ها بيشتر از كم--سوادها گرفتار انحرافات اخلاقي مي--شوند.
او البته اين اظهارات را با كمي احتياط بر زبان مي--آورد، چون معتقد است اين موضوع بين گروه--هاي سني مختلف، در مناطق جغرافيايي گوناگون و در طبقات اجتماعي و اقتصادي مختلف متفاوت است، اما با اين حال اين جامعه--شناس معتقد است چون گرايش--هاي ديني و مذهبي در برخي افراد تحصيلكرده ضعيف--تر از ساير مردم است و كنترل--هاي دروني در آنها كمتر به--چشم مي--خورد، در حالي كه امكاناتشان بيشتر و دسترسي--هايشان وسيع--تر است، امكان انحرافات اخلاقي--شان هم بيشتر است.مهدوي، بين زنان و مردان نيز تفاوت قائل مي--شود و توضيح مي--دهد كه اگرچه در گذشته فساد بين مردان بسيار بيشتر از زنان بود، اما حالا زنان نيز درگير اين موضوع شده--اند؛ هرچند كه هنوز فراگيري فساد بين زنان به پاي مردان نمي--رسد.ماديات ديگر حرف اول را نمي--زند
تا چند ماه پيش اخباري منتشر مي--شد كه نشان مي--داد بيش از نيمي از طلاق--ها به خاطر ارضا نشدن نيازهاي جنسي زوج--ها اتفاق مي--افتد، اما حالا پژوهش وزارت ورزش و جوانان كه انحرافات اخلاقي را در صدر عوامل نشانده، نشان مي--دهد رواج فساد اخلاقي در بين زوج--ها هم مي--تواند از ارضا نشدن نياز جنسي تاثير بپذيرد و هم خود عاملي براي سردي روابط جنسي باشد.
نكته قابل تامل در اين ميان اين است كه با اين--كه هنوز هم ماديات نقش انكارناپذيري در زندگي دارد، اما جامعه به سمتي در حركت است كه عواملي ديگر، ماديات را پشت سر مي--گذارند تا آنجا كه بعيد نيست روزي برسد نپرداختن نفقه، مهريه، بيكاري مرد و مناسب نبودن شغل او در مقايسه با ساير عوامل تهديدكننده زندگي مشترك، بي--اهميت جلوه كند.به همين علت است كه جامعه--شناسان و برنامه--ريزان حتي روان--شناسان و رفتارشناسان بايد دست به كار شوند تا دريابند تغيير ذائقه زوج--ها بويژه جوان--ها در زندگي زناشويي و گرايش آنها به افرادي غير از همسرشان ريشه در چه عواملي دارد.

ماهواره و سريال--هاي مثلث عشقي
آمارهاي رسمي و غيررسمي نشان مي--دهد دست--كم نيمي از مردم به شبكه--هاي ماهواره--اي دسترسي دارند، در حالي كه اغلب شبكه--هاي ماهواره--اي فارسي زبان به پخش سريال--ها و برنامه--هايي مشغول هستند كه در اين برنامه--ها، خيانت، مثلث--هاي عشقي و روابط خارج از چارچوب خانواده موضوع اصلي است.
كارشناسان مسائل خانواده بارها در اين باره كه مضامين اين سريال--ها مي--تواند تابوي روابط نامشروع و پنهان در خانواده--ها را بشكند، هشدار داده--اند.علاوه بر شبكه--هاي ماهواره--اي، دسترسي به انواع لوازم ارتباطي نظير تلفن همراه و استفاده از اينترنت و دسترسي به شبكه--هاي اجتماعي نظير فيس--بوك سبب شده روابط افراد گسترده و پيچيده--تر از قبل شود. استفاده نادرست از اين فضاها در قالب پيامك، گفت--وگو در اينترنت و موارد مشابه راه--هاي ارتباطي و گفت--وگوهاي غيراخلاقي را تا جايي گسترده كه كنترل-- آنها از دست افراد خارج شده است.
با اين تفاسير، مي--توان به اهميت هشدار كارشناسان نسبت به استفاده نابجا از اين وسايل ارتباطي پي برد و شايد بتوان دلیل اين--كه فساد اخلاقي مقام نخست اختلافات خانوادگي را دارد، خوب فهمید.

شما چه فکر می--کنید؟
براساس اعلام مرکز مطالعات و پژوهش--های وزارت ورزش و جوانان، فساد اخلاقی از مهم--ترین دلایل طلاق زوج--های ایرانی محسوب می--شود. شما چه فکر می--کنید؟ در منطقه یا شهر محل سکونت شما هم این مساله صادق است؟

به نظر شما چه عواملی باعث این مشکل در خانواده--ها شده است؟

منبع: تيبان
مريم خباز

Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to Digg Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to twitter Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to del.icio.us Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to StumbleUpon Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to Google Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to Facebook Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to کلوب Submit "«بي*اخلاقي» مهم*ترين عامل طلاق" to تبیان

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
روانشناسی و مشاوره

نظرات