تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)
  
  

مشاهده RSS Feed

روانشناسی و مشاوره

آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج

به این مطلب امتیاز بدهید
آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواجوارد شدن به هر عرصه اي مستلزم احراز شرايطي است كه اين شرايط به منزلة مقدمات ورود به عرصه و در واقع نشان دهندة صلاحيت جهت ورود به آن عرصه مي باشد .
« مخاطب در اين بخش ، جواني مي باشد كه احساس مي كند ازدواج براي او جنبة فريضه پيدا كرده است . مقصود اينكه وقتي مي گوئيم ازدواج بر او واجب شده است ، نبايد آن زمان را فوري و فوتي بداند و همة امورات خود را كنار بگذارد و سريعاً اقدام به ازدواج نمايد ، بلكه منظور از وجوب ازدواج ، در اولويت قرار دادن ازدواج است ، نه شتاب زده عمل كردن . [1]»

با علم به مسئله اي كه گفته شد لازم است فرد براي آماده شدن براي ازدواج ، ابتدا شرايطي را احراز نمايد و سپس قدم به قدم در مسير ازدواج سالم و موفق حركت نمايد .
آمادگي براي ازدواج در يك تقسيم بندي به شكل زير است :
- كسب انواع بلوغ ( بلوغ اشد )
- سن ازدواج
- انواع بلوغ
فرد براي اينكه صلاحيت ازدواج را داشته باشد بايد انواع بلوغ در وي به وجود آمده باشد . منظور از بلوغ علي رغم تصور مردم تنها بلوغ جنسي و جسمي نيست چه آنكه بلوغ جنسي بدون حضور ديگر انواع بلوغ هرگز تضمين كنندة ازدواجي موفق نخواهد بود .
انواع بلوغ عبارتند از :
1- بلوغ جسمي و جنسي 2- بلوغ عقلي 3- بلوغ اجتماعي 4- بلوغ عاطفي 5- بلوغ فرهنگي 6- بلوغ اقتصادي
هر يك از انواع بلوغ نشانه و شاخصي خاص خود را دارد و نتيجه و آثار بسياري نيز به همراه دارد كه همگي براي تشكيل يك خانوادة سالم لازم و ضروري اند . فرد براي ازدواج بايد به حد تعادلي از هر كدام از انواع بلوغ رسيده باشد تعبير قرآن در مورد بلوغ لازم براي ازدواج اصطلاح « بلوغ اَشُد » است كه مجموعه اي از بلوغ هاي جسمي ، عقلي و ... است .
- سن ازدواج
خوب است بدانيد سن حقيقي فرد برآيندي است از سه مؤلفه :
1- تعداد سالهايي كه از سن فرد طبق شناسنامه اش گذشته است . ( سن شناسنامه اي )
2- تغييراتي كه بر اساس سن فرد روي جسمش صورت مي گيرد . ( سن طبيعي )
3- برخورداري از پويايي فكر ، نشاط و سرزندگي و توانايي دريافت و ابراز احساسات ( سن عقلي )

منظور از سن ازدواج ، زماني است كه فرد به سن عقلاني و رواني رسيده باشد و علاوه بر آن جسمش نيز آماده اجراي وظايف همسري باشد .

زمان رسيدن به سن حقيقي در افراد متفاوت است و اغلب بستگي به رسيدن فرد به سن عقلاني و رواني دارد .


[1]کتاب مطلع مهر ، امیر حسین بانکی پور فرد ، ص 58

ازدواج آسان

Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to Digg Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to twitter Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to del.icio.us Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to StumbleUpon Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to Google Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to Facebook Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to کلوب Submit "آمادگی برای ازدواج--احراز شرایط اولیه ازدواج" to تبیان

نظرات