آزمون اضطراب کتلاین آزمون برای اندازه گیری میزان اضطراب آشکار وپنهان افراد 14سال به بالا بکار می رود .
نام:                     نام خانوادگی:                تاریخ تولد:           جنس:             متاهل:          مجرد:
در این پرسشنامه 40 سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آنها روبرو می شوند . به همه سوالها با صداقت کامل پاسخ دهید .

در مقابل هر سوال سه پاسخ و زیر هر پاسخ یک مربع وجود دارد . سوال را به دقت بخوانید و پاسخی را که با وضعیت شما بیشتر سازگاری دارد با علامت × در داخل مربع مشخص کنید . برای آشنایی ، دو سوال نمونه ذکر شده است .
 
مثال اول : من قدم زدن را دوست دارم .   بلی گاهی خیر
مثال دوم : من ترجیح می دهم عصرها . . .
الف : باکسی گپ بزنم .
ب : به سینما بروم .
تلاش کنید که کمتر از پاسخ وسط استفاده کنید .
به همه سوالها پاسخ دهید . برای هر سوال تنها یک پاسخ انتخاب کنید . پاسخ های شما محرمانه خواهد ماند .
وقت خود را به تردید و دو دلی نگذرانید . پس از آن که سوال را خواندید ، بلافاصله بر اساس آن چه حالا فکر یا احساس می کنید ، پاسخ دهید . نه بر اساس آن چه که هفته گذشته فکر می کردید و یا معمولاً فکر می کنید .
اکثر افراد در 5 دقیقه و تعداد کمی نیز در مدت 10 دقیقه به این سوالها پاسخ می دهند.
  
الف ؟ ب
 1- علاقه من به مردم یا سرگرمی ها خیلی زود عوض می شود .
درست                         غلط
2- حتی اگر اشخاص نظر خوبی به من نداشته باشند ، آرامش کامل خود را از دست نمی دهم .
 درست                        غلط
3- قبل از اظهار نظر تأمل می کنم تا مطمئن شوم آنچه می گویم درست است .
 درست                       غلط
4- تمایل دارم حسادت کنم .
 گاهی                        بندرت                       هرگز
5- اگر قرار باشد زندگیم را دوباره از سر بگیرم :
الف : آن را به گونه ای متفاوت سازمان می دادم .
ب : دلم می خواست همین زندگی را داشته باشم .
6- در همه مسایل با والدینم مشورت می کنم .
 بله                           خیر
7- اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت می شوم ، حتی اگر بدانم آنچه می خواهم غیر ممکن است .
 درست                    غلط
8- در صداقت افرادی که با من رفتاری دوستانه تر از حد انتظار دارند ، تردید می کنم .
 درست                   غلط
9- والدینم ( یا کسانی که مرا بزرگ کرده اند ) هر وقت دستور می دادند و می خواستند که من از آن ها اطاعت کنم :
الف : همیشه منطقی بودند .
ب : اغلب غیر منطقی بود.
10- به نظر می رسد که نیاز من به دوستان ، بیشتر از نیاز آن ها به من است .
 گاهی                     بندرت                    هرگز
11- مطمئن هستم که می توانم در مقابل یک مشکل ناگهانی مقاومت کنم .
 بندرت                   گاهی                     اغلب
12- وقتی بچه بودم از تاریکی می ترسیدم .
 اغلب                     گاهی                     هرگز
13- گاهی دیگران می گویند که من هیجان خود را به آسانی اعمال و گفتار نشان می دهم.
 بله                       خیر
14- اگر مردم از محبت و مهربانی من سوء استفاده کنند :
الف : ناراحت می شوم و کینه به دل می گیرم .
ب : به زودی فراموش می کنم و می بخشم
15- انتقاد های مردم ، بیشتر از آن چه به من کمک کنند ، ناراحتم می کنند .
 اغلب                     گاهی                   هرگز
16- برایم اتفاق می افتد که خیلی زود علیه مردم عصبانی می شوم .
بله                        خی ر
17- درست مثل زمانی که چیزی را بخواهم و ندانم که چه می خواهم ، احساس نگرانی می کنم .
بندرت                  گاهی                    اغلب
18- گاهی از خود می پرسم که آیا مردم واقعاً به آنچه می گویم علاقمندند ؟
درست                   غلط
19- هرگز دچار احساس های نامعلوم مثل درد های مبهم ، اختلالات هاضمه ، شنیدن صدای قلب و غیره نشده ام .
درست                   غلط
20- در موقع بحث با برخی مردم ، آن قدر ناراحت می شوم که به زحمت حرف می زنم.
گاهی                    بندرت               هرگز
21- وقتی کاری انجام می دهم ، بیشتر از دیگران انرژی صرف می کنم ، چون با اضطراب کار می کنم .
درست                   غلط
22- شیوه ای به کار می برم که حواس پرتی نداشته باشم و جزئیات را فراموش نکنم .
درست                   غلط
23- موانع و دشواری ها هرچه باشد ، همیشه پشتکار نشان می دهم و اولین هدفهای خود را دنبال می کنم.
بله                        خی ر
24- در موقعیت های دشوار برانگیخته می شوم و راه خود را گم می کنم .
بله                         خ یر
25- گاهی خواب های آشفته می بینم .
بله                           خیر
26- وقتی خود را در مقابل یک مشکل می بینم ، همیشه احساس می کنم که به قدر کافی انرژی دارم .
بله                           خیر
27- گاهی احساس می کنم که به اجبار و بدون دلیل و قانع کننده ای باید چیزهایی بشمارم .
درست                    غلط
28- اکثر مردم ذهن عجیب و غریبی دارند ، هر چند که دوست ندارند آن را قبول کنند .
درست                    غلط
29- وقتی در میان جمع مرتکب یک رفتار ناشیانه می شوم ، می توانم آن را به زودی فراموش کنم .
بله                        خی ر
30- احساس می کنم که بد اخلاق هستم و نمی خواهم کسی را ببینم :
الف : به مناسبت هایی                     ب : اغلب
31- وقتی کارها خوب پیش نمی رود ، گریه ام می گیرد .
هرگز                    بندرت              گاهی
32- حتی در میان جمع ، گاهی احساس تنهایی و بی ارزشی می کنم .
بله                       خیر
33- نصف شب بیدار می شوم و به علت اشتغالات ذهنی ، به دشواری می توانم دوباره بخوابم .
 اغلب                   گاهی                      هرگز
34- دشواری ها هر چه باشد ، معمولاً ظاهر امر را حفظ می کنم .
 بله                       خیر
35- گاهی بدون علت احساس گناه یا احساس پشیمانی می کنم .
 بله                     خیر
36- اعصاب من به قدری خراب است که برخی صداها ، مثل صدای غرچ و غروچ کردن در ، برایم غیر قابل تحمل می شود و ناراحتم می کند .
اغلب                   گاهی                   هرگز
37- اگر به علتی ناراحت شوم ، معمولاً خیلی زود آرامش خود را باز می یابم .
بله                      خیر
38- وقتی به یاد یک کار دشوار می افتم که باید انجام دهم ، معمولاً لرزه بر اندامم می افتد یا عرق می کنم بله                     خیر
39- وقتی می خواهم بخوابم ، معمولاً خیلی زود به خواب می روم ، در عرض چند دقیقه .
بله                    خیر
40- وقتی به چیزهایی فکر می کنم که قبلاً و به مدت خیلی کم به آنها علاقمند بودم ، گاهی حالت اضطراب یا برانگیختگی بیش از حد به من دست می دهد .
بله                   خیر